Hlavní obsah

portray [pɔːˈtreɪ]

Vyskytuje se v

hrát: play the part of sb, represent, impersonate, portray sbhrát roli koho

portray: portray osf as sthstavět se do role, dělat ze sebe koho