Hlavní obsah

picture [ˈpɪktʃə]

Vyskytuje se v

identikit: identikit (picture)identifikační portrét, identikit

picture postcard: picture-postcardmalebný, půvabný, jako z pohlednice

finish: sport. photo-finish picturecílová fotografie

gallery: picture galleryobrazárna, obrazová galerie

harrowing: harrowing picturesdrastické záběry

motion picture: motion picture industryfilmový průmysl

score: AmE original motion picture scorepůvodní hudba k filmu

soft: soft picturenekontrastní obraz v televizi

take: take a picture of sb/sthvyfotit si koho/co, udělat (si) fotku koho/čeho

put: Just to put you in the picture ...Jen abych vás uvedl do obrazu...

dělat: dělat fotky fotittake pictures

obrázkový: obrázkové písmopicture writing, starých Egypťanů hieroglyphic writing

snímek: rentgenový snímekX-ray image/picture/photograph

udělat: udělat fotku vyfotittake a picture

umění: galerie výtvarného uměníart/picture gallery

vyfotit: vyfotit se s kým/čímtake/get a picture with sb/sth

bez, beze: kniha bez obrázkůbook with no pictures

jako: pěkná jako obrázekas pretty as a picture

komplexně: Podívej se na to komplexně. jako na celekLook at the big(ger)/whole picture.

obrázek: Co vidíte na obrázku?What can you see in the picture?

pohyblivý: pohyblivé obrázkymoving pictures

snímek: udělat snímektake a picture

viset: Na stěně visel obraz.A picture hung on the wall.

vyfotografovat: Mohl byste nás vyfotografovat?Could you take a picture of us?

zkresleně: zkresleně podat comisrepresent, give a distorted account/picture of sth

obraz: být v obraze informovaný ap.be in the picture, be up to date/speed about sth

obrázek: udělat si obrázek o čemget the picture of sth