Hlavní obsah

jako

Spojka

  1. (ve funkci ap.) as(jakožto) in one's capacity as(zástupné ve zkratkách ap.) forPracovala jako učitelka.She worked as a teacher.
  2. (podobně) likeChoval se jako blázen.He behaved like a mad man.
  3. (stejně tak) (as ...) aspěkná jako obrázekas pretty as a picturejako byas if
  4. (spojení členů) as well as, (both) ... andchudí jako bohatí(both) poor and rich
  5. (ku příkladu) such as

Vyskytuje se v

age: být stejně starý jako kdobe sb's age

article: být na praxi, stážovat, pracovat jako koncipient právník, účetní ap.be in articles

bench: pracovat jako soudceserve on the bench

brazen out: tvářit se jako neviňátko, dělat jakoby nicbrazen it out

chalk: bílý jako křída, křídově bílýchalk white

confession: přiznání jako usvědčující důkaz, usvědčení přiznáním bez přímých důkazůpráv. confession evidence

doll: jako panenka s dětským vzhledemdoll like

emerge: vyjít (z boje) jako vítězemerge victorious

equal: jednat spolu jako rovný s rovnýmtreat each other as equals

establish: Udělal si jméno jako zpěvák.He establish himself as a singer.

evidence: povolat koho jako svědkacall sb in evidence

extenuation: jako polehčující okolnost čehoin extenuation of sth

extra: Snažil jsem se jako nikdy.I tried extra hard.

fashion: jako obvykle, obvyklým způsobemin the usual fashion

fiduciary: jednat jako zmocněnecpráv. act in a fiduciary capacity

friend: rozejít se jako přátelépart friends

hard: tvrdý jako kámen(as) hard as rock

hereinafter: dále jen (jako) ... odkaz v textuhereinafter referred to as ...

hulk: hromotluk, chlap jako hora, chlapiskohulk (of a man)

known: známý jako ...known as ...

look: vypadat jako blázen, být za bláznalook a fool

magic: jako zázrakemlike magic

messily: jíst jako čuněeat messily

parrot-fashion: papouškovat, mechanicky opakovat co, opakovat co jako papoušek bezmyšlenkovitěrepeat sth parrot-fashion

person: jako člověk o vlastnostechas a person

readiness: v rámci příprav, jako přípravy na co učinit ap.in readiness for sth

reborn: cítit se jako znovuzrozenýfeel reborn

registered: poslat doporučeně/jako cenné psaní cosend sth by registered post/mail

reply: jako odpověď na coin reply to sth

reprisal: udělat komu co jako odplatu za codo sth to sb in reprisal for sth

response: v reakci, jako odpověď na coin response to sth

retaliation: jako odplata/odveta za co provedenýin retaliation for sth

roaring: ožralý jako zvíře vyvádějící ap.roaring drunk

side: bez obracení, dělaný jako volské oko, opečený z jedné strany vajíčkosunny side up

size: být velký jako co, mít rozměry čehobe the size of sth

spanking: vymydlený, čisťounký, napucovaný, jako ze škatulkyspanking clean

spindly: nohy jako tyčkyspindly legs

stand: jít svědčit, předstoupit jako svědekpráv. take the stand

take: brát co jako danétake sth as given

train: jako důsledek čehoin the train of sth

wiry: vlasy jako drátywiry hair

alike: Muži, stejně jako ženy,...Men and women alike...

appreciation: jako výraz uznání za coin appreciation of sth

double: farmářka, která pracuje také jako zdravotní sestrafarmer who doubles as a nurse

fanciful: To zní jako výmysl.That sounds fanciful.

feel: Na omak je to jako bahno.It feels like mud.

first: Ralph mluvil jako první., Prvně mluvil Ralph.Ralph spoke first.

get: Chystal snídani jako obvykle.He was getting breakfast as usual.

just: Pracuje zrovna tak tvrdě jako Petr.He works just as hard as Peter.

last: Šla spát jako poslední.She was the last to go to bed.

less: Nebyla to ani tak kariéra, jako spíš ...It was less a career than a ...

like: s takovými lidmi jako G. B. Shawwith the likes of G.B.Shaw

major: Jako hlavní obor studoval ekonomii.He majored in economics.

manqué: člověk, jenž se mohl uplatnit jako právník, právník duchemlawyer manqué

much: Nebyla to ani tak diskuse, jako monolog.It wasn't so much a discussion as a monologue.

ours: ve městě jako je to našein a town like ours

ourselves: lidé jako mypeople like ourselves

pelt: Lije (jako z konve). silně pršíThe rain/It is pelting down.

real: Jako fakt?, To myslíš vážně?(Are you) for real?

same: Měl na sobě ty stejné šaty jako já.He wore the same clothes as me.

seem: Připadá mi to jako nesmysl.It seems nonsense to me.

sound: Zní to jako skvěly nápad.It sounds like a great idea.

tardy: Měla zpoždění jako vždycky.She was tardy as ever.

that: recese jako ta z roku 1973a recession like that of 1973

way: Řekl to jako vysvětlení.He said it by way of explanation.

back: znát co jako svoje botyknow sth like the back of one's hand

cat: lít jako z konverain cats and dogs

clam: mlčet jako rybashut up like a clam

clear: jasný jako facka, nad slunce jasnějšíclear as day

daze: být jako ve snách, být omráčenýbe in a daze

dog: dřít jako mezekwork like a dog

eel: kluzký jako úhořas slippery as an eel

fit: zdravý jako řípaBrE, AusE as fit as a fiddle

lead: těžký jako olovoas heavy as lead

lemming: jako stádo (ovcí) bez přemýšlenílike lemmings

light: lehký jako pírko(as) light as a feather

log: spát jako dřevosleep like a log