Hlavní obsah

response [rɪˈspɒns]

Podstatné jméno

  • to sth odpověď, reakce, odezva na co na podnět, otázku, připomínku ap.in response to sthv reakci, jako odpověď na coresponse timedoba odezvy/reakce, reakční dobaThis is in response to your...(Tímto) reaguji na váš... dotaz ap.

Vyskytuje se v

podmíněný: biol. podmíněný reflexconditioned reflex, conditioned response

response: v reakci, jako odpověď na coin response to sth