Hlavní obsah

responsible [rɪˈspɒnsəbəl]

Přídavné jméno

  1. for sth (z)odpovědný za co koho lze vinithold sb responsible for sthčinit koho zodpovědným za co,klást co komu za vinu
  2. be responsible to sb zodpovídat se komu, podléhat komu řediteli ap.

Vyskytuje se v

criminally: criminally prosecuted/responsibletrestně stíhaný/odpovědný

hold: hold sb responsible for sthčinit koho zodpovědným za co, pohnat koho k zodpovědnosti za co

our: We are responsible for our actions.Jsme odpovědní za své činy.

činit: hold sb responsible for sthčinit koho zodpovědným za co

hnát: call sb to account, bring sb to account for sth, činit odpovědným hold sb responsiblehnát koho k zodpovědnosti za co

mít: be in charge of sb/sth, be responsible for sb/sthmít na starost koho/co

odpovědnost: be responsible, have the responsibility for sthmít odpovědnost za co

odpovědný: hold sb responsiblečinit koho odpovědným

starost: vést ap. be in charge of sth, be responsible for sth, starat se take care of sb, look after sbmít co na starost(i)

zodpovědný: hold sb responsible for sthčinit koho zodpovědným za co

neznat se: Stop it or I won't be responsible for my actions!Nech toho, nebo se neznám!

responsible: hold sb responsible for sthčinit koho zodpovědným za co,klást co komu za vinu