Hlavní obsah

accountable [əˈkaʊntəbəl]

Přídavné jméno

  • to sb for sth (z)odpovědný komu za cohold sb accountable for sthhnát koho k zodpovědnosti za co