Hlavní obsah

accounting [əˈkaʊntɪŋ]

Vyskytuje se v

account: be accountedsth form. být považován za co, být brán jako co

account: on account of sb/sthkvůli komu/čemu, vzhledem k čemu, z důvodu čeho

account: by all accountspodle všeho, podle toho, co se povídá

account: give a good account of osfdobře se uvést, udělat dobrý dojem

account: of no accountbezvýznamný, nepodstatný, nic neznamenající

account: on accountzálohově hrazený, jako záloha placený

account: on sb's accountza koho mít pocit

account: on sb's accountkvůli komu

account: on no accountza žádných okolností, v žádném případě, za žádnou cenu

account: by sb's own accountpodle čích vlastních slov

account: on one's own accountna vlastní účet podnikat ap.

account: take sth into account, take account of sthbrát v úvahu, zohlednit, uvážit co

account: have an account with a bankmít účet v bance

account: current accountběžný účet

account: open an accountotevřít si účet

account: cancel/close an accountzrušit účet

account: fixed term (deposit) accounttermínovaný účet

account: account statementvýpis z účtu

account: account balancezůstatek na účtu

account: dormant accountspící účet na kterém neprobíhají žádné transakce

account: giro accountžirový účet

account: NOW accountúročený běžný účet

account: passbook savings accountspořící účet s vkladní knížkou

account: trust(ee) account, savings account trustsvěřenecký účet

account: key accountklíčový zákazník

account: to keep accountsvést účty

account: unit of accountzúčtovací (měnová) jednotka burzovní ap.

account: allowance accountúčet oprávek

account: profit and loss accountvýkaz zisků a ztrát

account: written accountpísemná zpráva

account: give an account of sthpopsat, vylíčit co událost ap.

account: keep account of sthvést (si) záznamy o čem

account: buy sth on accountkoupit co na úvěr/zálohově neplatit vše ihned na místě

account: payment on accountzálohová platba (daně)

assignment: ekon. account assignmentpředkontace, přiřazení účtu

balance: ekon. accounting balanceúčetní stav

balance: ekon. balance of accountzůstatek účtu

bank: ekon. bank account numberčíslo bankovního účtu

bank account: ekon. open a bank accountzřídit/otevřít si bankovní účet

budgetary: ekon. budgetary accountingrozpočetnictví

charge: charge sth to sb's accountpřipsat k tíži účtu koho, zaplatit co z účtu koho

clerk: accounts clerkúčetní

closing: ekon. closing accountzávěrečný účet

commercial: ekon. commercial accountpodnikatelský účet

debit: debit sb's accountzatížit čí účet částkou, připsat na vrub čího účtu

department: accounts departmentúčtárna

double-entry: double-entry accounting/bookkeepingpodvojné účetnictví

entry: ekon. account entrypoložka účtu

escrow: escrow accountsvěřenecký účet k vázání platby do předání zboží ap.

eyewitness: eyewitness accountsvýpovědi očitých svědků

final: ekon. final accountsúčetní závěrka

general: ekon. general accounthlavní konto

group: ekon. group accountsskupinové účty

holder: account holdermajitel účtu

management: management accountingmanažerské účetnictví

manager: accounts managerhlavní účetní

offset: ekon. offset accountvyrovnávací účet

overdraft: overdraft account(bankovní) kontokorent běžný účet s možností úvěru

pay: ekon. pay sth into accountuložit co na účet

payment: payment to accountplatba na účet

saving: savings accountspořicí účet

section: accounts sectionúčtárna

statement: ekon. account statementvýpis z účtu

take: take account of sthzohlednit, vzít v úvahu co, přihlédnout k čemu

transaction: ekon. transaction accounttransakční účet

unit: unit of accountzúčtovací měnová jednotka

unit: accounting unitúčetní jednotka

account for: He will have to account for his action.Bude se za svůj čin muset zodpovídat.

credit: The amount was credited to your account.Částka vám byla připsána na účet

bankovní: bankovní kontobank account

běžný: ekon. běžný účetcurrent account, AmE checking account

cena: za žádnou cenu v žádném případěon no account

důvod: z důvodu čehoowing to, due to sth, by reason, vzhledem k on account of sth, na základě on the grounds of sth, kvůli because of sth

hnát: hnát koho k zodpovědnosti za cocall sb to account, bring sb to account for sth, činit odpovědným hold sb responsible

jednoduchý: jednoduché účetnictvísingle-entry accounting

otevřít: otevřít si účetopen a bank account

podíl: mít svůj podíl na čemhave a share in sth, přispět contribute to sth, o příčině account for sth

podle: podle všeho jak se zdáto all appearances, presumably, patrně apparently, podle toho, co se říká by all accounts

pohyb: ekon. pohyb na účtěaccount activity, částka transaction amount

pokladní: ekon. pokladní kniha/účet/zůstatekcash book/account/balance

považovat: být považován za cobe considered/reckoned as/accounted sth

převést: převést peníze na účettransfer money to an account

přihlédnutí: s přihlédnutím k čemutaking into account sth, considering sth

přihlédnutí: bez přihlédnutí k čemuregardless of sth, without taking sth into account, disregarding sth

případ: v žádném případěon no account, by no means, hovor. no way

připsat: ekon. připsat co k tíži (účtu) kohocharge sth to sb, debit sb's account

revize: ekon. revize účtůaudit of accounts

spoření: ekon. stavební spořeníbuilding society account

stav: stav účtu/na účtě/kontaaccount/bank balance

svědectví: očité svědectvíeyewitness account