Hlavní obsah

považovat

Nedokonavé sloveso

  1. (pokládat) koho/co za koho/co consider sb/sth sb/sth, regard, reckon sb/sth as sth(věřit, že) believe sb to be sb(shledávat) find, rate sb/sth to be sb/sthform. esteem, deem sb/sth, put sb/sth down as sb/sthPovažujete to za nutné?Do you consider it necessary?být považován za cobe considered/reckoned as/accounted sth
  2. považovat si (vážit si) koho/čeho think highly of sb/sth, regard sb/sth highly, respectpovažovat si (oceňovat) appreciate sb/sth

Vyskytuje se v

samozřejmost: Považuje to za samozřejmost, že...He takes it for granted that...

samozřejmý: považovat co za samozřejmétake sth for granted

believe: považovat koho za co za blázna ap.believe sb to be sth

consider: považovat se za coconsider osf to be sth

count: být považován, počítat se za co úspěch ap.be counted as sth

failure: považovat se za neschopnéhoconsider osf a failure

regard: velmi si považovat kohohold sb in high regard

reputed: být pokládán, být považován za kohobe reputed to be sth

deem: Považuje se to za nutné., Má se za to, že je to nutné.It is deemed necessary.

považovat: být považován za cobe considered/reckoned as/accounted sth