Hlavní obsah

believe [bɪˈliːv]

Vyskytuje se v

con: nakecat komu cocon sb into believing sth

delude: namlouvat si, nalhávat si codelude osf into believing/thinking sth

fool: namluvit, nabulíkovat, nakecat komu cofool sb into believing/thinking sth

make: předstíratmake believe

such: Něčemu takovému jsme nemohli uvěřit.We couldn't believe such a thing.

bůh: věřit v Bohabelieve in God

nakecat: Nakecal mi, že ...He fooled me into believing that ...

uvěřit: Tomu nemohu uvěřit.I can't believe it.

věřit: Nevěřím ti ani slovo.I don't believe you a single word.

zírat: Ten bude zírat!He won't believe his eyes!

oko: Nevěřil vlastním očím.He couldn't believe his eyes.

believe: věř(te) tomu nebo nebelieve it or not