Hlavní obsah

ne

Částice

  1. (zamítnutí) nohovor. nope(zápor ve větě) notTeď ne. Proč ne?Not now. Why not?
  2. ne aby (zesílený zápor) see that
  3. ne že by (it's) not that se záporem
  4. (výzva k souhlasu)pomocí kladného dovětkuTak jdeme, ne?Let's go, shall we?
  5. (údiv)No ne!Well (I never)!, Wow!Ale ne!Oh no!

Vyskytuje se v

aby: aby ne... se slovesemin order not to, lest

ani: ani nenot really, méně než less than, nijak moc not particularly

div: div (že) nealmost, nearly, hovor. damn near

dokud: dokud ne ...until, till

-li: ne-liif not

nadlouho: ne nadlouhonot for long

no: No ne! údivWell, (I never)!, ty jo Wow!

pravděpodobně: Pravděpodobně ne.Probably not., I suppose not.

skoro: skoro nebarely, hardly

spíš: tím spíš nestill less (so)

teprve: (a) už teprve nemuch less

úplně: ne tak úplněnot quite, not exactly

: nenot any more/longer, znovu ne not again, již nikdy no more

vůbec: (ale) vůbec nenot at all

zatím: zatím (ještě) nenot yet

zcela: ne zcelanot quite

zdaleka: (ani) zdaleka nefar from (it)/a long way from/nowhere near/not nearly/not anywhere near

ale: Ale ne!Oh no!

ani: Byl zpátky ani ne za hodinu.He was back in less than an hour.

asi: Asi ne.I don't think so., I think/guess not.

děkovat: Šálek čaje? – Ne, děkuji (nechci).A cup of tea? – No, thank you.

doufat: Doufám, že ano/ne.I hope so/not.

: ne.Not me.

myslet: Myslím, že ne.I don't think so.

obávat se: Obávám se, že ano/ne.I'm afraid so/not.

snad: No to snad ne!Well I never!, You gotta be kidding me!, AmE I'll be damned!

také: Nejsem student. – On také ne.I'm not a student. – Neither is he.

téměř: téměř ne sotvabarely

určitě: určitě necertainly/definitely not

zřejmě: Zřejmě ne.Probably not., I don't think so.

vlastní: ne vlastní vinouthrough no fault of one's own

zhurta: Ne tak zhurta!Hold your horses!, zlehka, pomalu Easy!