Hlavní obsah

vůbec

Částice

  1. (obecně) generally, in generala (tak) vůbec všechnoand all
  2. (zesílený zápor) at all, whatsoever, by no means(ale) vůbec nenot at all
  3. (vlastně) actuallyMáš vůbec představu ...?Do you have any idea ... ?
  4. expr.(nelibost) anywayhovor. Co je mi vůbec po tom?Why do I care anyway?

Vyskytuje se v

nic: vůbec nicnothing at all

úmysl: nemít (vůbec) v úmyslu udělat cohave no intention of doing sth, to do sth

žádný: vůbec žádnýnone at all

copak: Copak je to vůbec možné?Is it possible at all?

nějaký: Je vůbec nějaký ... ?Is there any ... ?

sluch: nemít vůbec hudební sluchbe tone-deaf

tajit se: Vůbec se s tím netají.He makes no secret of it., He isn't hiding it at all.

tušit: Vůbec netuším.I haven't the slightest/faintest idea.

udivovat: To mě vůbec neudivuje.It doesn't surprise me at all.

vyznat se: V počítačích se vůbec nevyznám.I don't know anything about computers., I'm computer-illiterate.

zajímat: hovor. Koho to (vůbec) zajímá?Who cares?, Who gives a toss?

záležet: Na tom (vůbec) nezáleží.It doesn't matter (at all).

zmoct: Nezmůžeš vůbec nic.There's absolutely nothing you can do.

all: vůbec ne, není zač, rádo se stalonot at all

at: vůbec nenot at all

bear: vůbec se nepodobat čemu, nebýt vůbec jako cobear no resemblance to sth

clueless: nemít (ani) páru o čem, vůbec netušit cobe clueless about sth

dry-eyed: (vůbec) neplakat, ani slzu neuronitbe dry-eyed

interest: vůbec nezajímat co kohobe of no interest to sb

kiss: nebrat vůbec vážně, povýšeně ignorovat, lehce se povyšovat nad koho, poslat do háje kohoAmE, slang. kiss sb off

mention: vůbec se nezmínit o čemmake no mention of sth

much: aniž by (vůbec) co, bez jediného čehowithout so much as

mystify: vůbec nechápat cobe mystified by sth

not: (vůbec) nicnot a thing

oblivious: vůbec nevnímat cobe oblivious of/to sth

sense: vůbec ne, v žádném případěin no sense

sight: ani zdaleka (ne), vůbec nenot by a long sight

sniff: co není vůbec špatné, co se neodmításth is not to be sniffed at

thing: vůbec nicnot a (single) thing

unafraid: vůbec se nebát čeho, nemít žádné obavy z čehobe unafraid of sth

unresponsive: vůbec nereagovatbe unresponsive

unsuitable: vůbec se nehodit na co, k čemube absolutely unsuitable for sth

disinterested: O jídlo neměla vůbec zájem., Jídlo jí bylo lhostejné.She was disinterested in food.

idea: Netuším., Vůbec nevím., Nemám ponětí.I've no idea.

less: Její pozdrav nebyl vůbec nadšený.Her greeting was less than enthusiastic.

might: Ty dopisy nemusely být (vůbec) určeny mně.The letters might not have been meant for me.

puzzle: To mi nejde do hlavy., To vůbec nechápu., Z toho jsem zmatený.This puzzles me.

self-confessed: Vůbec se netají tím, že je komunista.He is a self-confessed communist.

show: Ta modřina není vůbec vidět.The bruise doesn't show at all.

strength: Už jsem neměl vůbec žádnou sílu.There was no strength left in me.

teetotal: (Vůbec) nepije alkohol., Je úplný abstinent.He is teetotal.

trouble: To je v pohodě., To mi nevadí., To klidně udělám., Vůbec mě to neobtěžuje.It's no trouble for me.

unfunny: Jeho poznámky mi nepřipadaly vůbec vtipné.I found his comments most unfunny.

way: Zajímá tě to vůbec?Are you interested in it in any way?

whatsoever: Neudělal vůbec nic.He did nothing whatsoever.

vůbec: a (tak) vůbec všechnoand all