Hlavní obsah

vůbec

Částice

  1. (obecně) generally, in generala (tak) vůbec všechnoand all
  2. (zesílený zápor) at all, whatsoever, by no means(ale) vůbec nenot at all
  3. (vlastně) actuallyMáš vůbec představu ...?Do you have any idea ... ?
  4. expr.(nelibost) anywayhovor. Co je mi vůbec po tom?Why do I care anyway?

Vyskytuje se v

nic: vůbec nicnothing at all

úmysl: nemít (vůbec) v úmyslu udělat cohave no intention of doing sth, to do sth

žádný: vůbec žádnýnone at all

žádný: vůbec žádný cono sth at all

copak: Copak je to vůbec možné?Is it possible at all?

nějaký: Je vůbec nějaký ... ?Is there any ... ?

sluch: nemít vůbec hudební sluchbe tone-deaf

tajit se: Vůbec se s tím netají.He makes no secret of it.

tušit: Vůbec netuším.I haven't the slightest/faintest idea.

tušit: Tušíš vůbec ...?Have you any idea ...?

udivovat: To mě vůbec neudivuje.It doesn't surprise me at all.

vyznat se: V počítačích se vůbec nevyznám.I don't know anything about computers., I'm computer-illiterate.

vyznat se: Vůbec se v tom nemůžu vyznat! v textu ap.I can't make head or tail of it!

zajímat: hovor. Koho to (vůbec) zajímá?Who cares?, Who gives a toss?

záležet: Na tom (vůbec) nezáleží.It doesn't matter (at all).

zmoct: Nezmůžeš vůbec nic.There's absolutely nothing you can do.

all: not at allvůbec ne, není zač, rádo se stalo

at: not at allvůbec ne

bear: bear no resemblance to sthvůbec se nepodobat čemu, nebýt vůbec jako co

clueless: be clueless about sthnemít (ani) páru o čem, vůbec netušit co

dry-eyed: be dry-eyed(vůbec) neplakat, ani slzu neuronit

interest: be of no interest to sbvůbec nezajímat co koho

kiss: AmE, slang. kiss sb offnebrat vůbec vážně, povýšeně ignorovat nad koho

mention: make no mention of sthvůbec se nezmínit o čem

much: without so much as doing sthaniž by (vůbec) co, bez jediného čeho

mystify: be mystified by sthvůbec nechápat co

not: not a thing(vůbec) nic

not: not a bit (of it)ani v nejmenším, vůbec ne

oblivious: be oblivious of/to sthvůbec nevnímat co

sense: in no sensevůbec ne, v žádném případě

sight: not by a long sightani zdaleka (ne), vůbec ne

sniff: sth is not to be sniffed atco není vůbec špatné, co se neodmítá

thing: not a (single) thingvůbec nic

unafraid: be unafraid of sthvůbec se nebát čeho

unresponsive: be unresponsivevůbec nereagovat

unsuitable: be absolutely unsuitable for sthvůbec se nehodit na co, k čemu

all: We didn't go there at all.Vůbec jsme tam nešli.

all: Do you want it at all?Chceš to vůbec?

at: Do you need it at all?Potřebuješ to vůbec?

disinterested: She was disinterested in food.O jídlo neměla vůbec zájem., Jídlo jí bylo lhostejné.

idea: I've no idea.Netuším., Vůbec nevím., Nemám ponětí.

less: Her greeting was less than enthusiastic.Její pozdrav nebyl vůbec nadšený.

might: The letters might not have been meant for me.Ty dopisy nemusely být (vůbec) určeny mně.

puzzle: This puzzles me.To mi nejde do hlavy., To vůbec nechápu.

self-confessed: He is a self-confessed communist.Vůbec se netají tím, že je komunista.

show: The bruise doesn't show at all.Ta modřina není vůbec vidět.

strength: There was no strength left in me.Už jsem neměl vůbec žádnou sílu.

teetotal: He is teetotal.(Vůbec) nepije alkohol., Je úplný abstinent.

trouble: It's no trouble for me.To je v pohodě., To mi nevadí., To klidně udělám., Vůbec mě to neobtěžuje.

unfunny: I found his comments most unfunny.Jeho poznámky mi nepřipadaly vůbec vtipné.

way: Are you interested in it in any way?Zajímá tě to vůbec?

whatsoever: He did nothing whatsoever.Neudělal vůbec nic.