Hlavní obsah

žádný

Zájmeno

  • (ani jediný) no, not (...) any(ze skupiny) none (of)Nemám žádné ...I have no ..., I don't have any ...žádný z nichnone of themvůbec žádnýnone at allvůbec žádný cono sth at allv žádném případě(zamítnutí) no way, that's out of the question, (za žádných okolností) on no account ..., in no caseŽádný strach!(Have) no fear!

Vyskytuje se v

educated: nevzdělanýill-educated

well: vzdělaný, s dobrým vzdělánímwell-educated

vysokoškolsky: vysokoškolsky vzdělanýwith a university degree, academically educated

educate: (vy)studovat, být vzděláván, vzdělávat se kdebe educated