Hlavní obsah

žádný

Zájmeno

  • (ani jediný) no, not (...) any(ze skupiny) none (of)Nemám žádné ...I have no ..., I don't have any ...žádný z nichnone of themvůbec žádnýnone at allvůbec žádný cono sth at allv žádném případě(zamítnutí) no way, that's out of the question, (za žádných okolností) on no account ..., in no caseŽádný strach!(Have) no fear!

Vyskytuje se v

cena: on no accountza žádnou cenu v žádném případě

případ: on no account, by no means, hovor. no wayv žádném případě

směr: in every/no/this respectv každém/žádném/tomto směru

zázrak: nothing special, hovor. no big dealžádný zázrak

žádný: none at allvůbec žádný

celá: zero point twožádná celá dvě desetiny 0,2

legrace: You are no fun.Není s tebou žádná legrace.

nést: It carries no risk.To s sebou nenese žádné riziko.

projevit: He showed no interest.Neprojevil žádný zájem.

rozdíl: It makes no difference.V tom není žádný rozdíl.

slitování: show/have no mercy on sbnemít (s nikým) žádné slitování

téměř: hardly ever/any, almost never/notéměř nikdy/žádný

vytáčka: No evasions!Žádné vytáčky!

zanechat: He didn't leave any fingerprints.Nezanechal po sobě žádné otisky prstů.

způsob: have no mannersnemít žádné způsoby

ořezávátko: be no slouch at (doing) sthnebýt žádné ořezávátko v čem

selanka: It is not all beer and skittles.Není to žádná selanka.

sláva: be no great shakes, be not much cop, be nothing to write home about, horší než obvykle be off-colourhovor. nebýt žádná sláva

špás: It's not to be trifled with.S tím nejsou žádné špásy.

věda: It's not rocket science., nic na tom není There is nothing to it., je to hračka It's a piece of cake.Není to žádná věda.

difference: It makes no difference.V tom není žádný rozdíl., To je jedno., Na tom nezáleží/nesejde.

easy: be easy about sthbrát co v pohodě, nedělat žádné drama z čeho

hardly: hardly anytéměř žádné, sotva jaké

illusion: have no illusions about sthnedělat si žádné iluze o čem

no: no wayv žádném případě, ani za nic

pretence: make no pretence to/of sthnedělat si žádné nároky, nevznášet žádný nárok na co

sense: in no sensevůbec ne, v žádném případě

stand: stand a good/no chancemít slušnou/nemít žádnou šanci

unafraid: be unafraid of sthvůbec se nebát čeho, nemít žádné obavy z čeho

under: under no circumstancesza žádných okolností

unimpressed: sb was/is unimpressed by/with sb/sthkdo/co neudělal(o) na koho (žádný) dojem

unsurprising: be unsurprising(nikoho) nepřekvapovat, nebýt žádným překvapením, neudivovat

absolutely: Absolutely not!Rozhodně ne., V žádném případě.

any: I'm not making any promises.Nedělám žádné sliby., Nic neslibuji.

attention: pay no attention to sthnevěnovat žádnou pozornost čemu

be: There are no cars in the streets.Na ulicích nejsou žádná auta.

bearing: It has no bearing on this.To na to nemá žádný vliv.

biggie: It's no biggie.Není to žádná velká věc., O nic nejde.

but: I have no friend but you.Kromě tebe nemám žádného přítele.

have: I have no money left.Nemám už žádné peníze.

none: none of usnikoho/žádný z nás

rocket science: It is not rocket science.Není to žádná velká věda., Nedělejme z toho vědu.

service: There is no bus service between these towns.Mezi těmito městy nejezdí žádná autobusová linka.

strength: There was no strength left in me.Už jsem neměl vůbec žádnou sílu.

unconnected: These cases may be unconnected.Tyto případy nemusí mít žádnou spojitost.

big deal: hovor. no big dealnic extra, žádná sláva, žádný zázrak

walk: be no walk in the parknebýt žádná procházka růžovým sadem, nebýt žádná legrace nic lehkého

veškerý: vůbec žádný no(ne) at allveškerý žádný