Hlavní obsah

nikdo

Vyskytuje se v

dosud, doposud: Nikdo si dosud nestěžoval.Nobody has complained so far.

jmenovat: Nikoho nejmenoval.He gave no names.

nich: nikdo z nichnone of them

slitování: nemít (s nikým) žádné slitováníshow/have no mercy on sb

slovo: Nikomu ani slovo!Keep mum!, Mum is the word!

zranit se: Nikdo se při nehodě nezranil.Nobody was/got injured/hurt in the accident.

dokonalý: Nikdo není dokonalý.Nobody is perfect.

muk: Nikomu o tom ani muk.Keep mum on it!, Mum's the word., Let's keep it secret.

nobody: ničí, nikomu nepatřícínobody's

unsurprising: (nikoho) nepřekvapovat, nebýt žádným překvapením, neudivovatbe unsurprising

anybody: Já jsem nikomu neublížil.I didn't hurt anybody.

anyone: Nikomu to neřeknu.I won't tell anyone.

board: Dnes o to nikdo nestojí., Dnes na to každý kašle., To dnes nikoho nezajímá., To se dnes nenosí.This goes by the board today.

hurt: Nikdo nebyl zraněn.No one was hurt.

must: Nikomu to nesmíš říkat.You mustn't tell anyone.

none: nikoho/žádný z násnone of us

no one: Není tu nikdo toho jména.There's no one here of that name.

remotely: Nikoho to ani trošku nezajímalo.Nobody was remotely interested.

survivor: Nikdo nepřežil.There were no survivors.

unasked: Tyto otázky nikdo nepoložil., Na toto se nikdo nezeptal.These questions went unasked.

unheard: Jeho prosby zůstaly nevyslyšeny/nikdo nechtěl slyšet.His pleas went unheard.

mum: Nikomu ani muk!, Jazyk za zuby!Mum's the word!

nikdo: Tady nikoho nenajdeme.We won't find anybody here.