Hlavní obsah

nobody [ˈnəʊbɒdɪ or -ədɪ or -ʌdɪ]

Zájmeno

  • nikdonobody'sničí, nikomu nepatřící

Vyskytuje se v

remotely: Nikoho to ani trošku nezajímalo.Nobody was remotely interested.

dosud, doposud: Nikdo si dosud nestěžoval.Nobody has complained so far.

nikdo: Do toho nikomu nic není.That's nobody's business.

spor: O tom není sporu.Nobody can argue with that., There is no doubt/argument about that.

zranit se: Nikdo se při nehodě nezranil.Nobody was/got injured/hurt in the accident.

blázen: hovor. jako blázenlike crazy, utrácet, cpát se ap. like there's no tomorrow, velice rychle či dobře like nobody's business

dokonalý: Nikdo není dokonalý.Nobody is perfect.

nobody: ničí, nikomu nepatřícínobody's