Hlavní obsah

zero [ˈzɪərəʊ]

Číslovka

Přídavné jméno

  • nulový šance ap.zero hourhodina H začátek akce ap.ekon. zero balancenulové saldoekon. zero rate goodszboží s nulovou sazbou DPH ap.ekon. zero-rate mortgagebezúročná hypotéka

Sloveso

  • vynulovat přístroje ap.

Vyskytuje se v

gravity: fyz. zero gravitynulová přitažlivost, stav beztíže

above: five degrees above zeropět stupňů nad nulou

below: ten degrees below zerodeset stupňů pod nulou

beztíže: zero gravity, (state of) weightlessnessstav beztíže

pozornost: focus on sth, aim one's attention to sth, zero in on sth/sbzaměřit pozornost na co

stav: state of weightlessness, zero gravitystav beztíže

celá: zero point twožádná celá dvě desetiny 0,2

minus: minus five degrees, five degrees below zerominus pět stupňů

nad, nade: three degrees above zerotři stupně nad nulou

nula: zero point fivenula celá pět (desetin)

pod, pode: five degrees below zeropět pod nulou

zero: zero hourhodina H začátek akce ap.