Hlavní obsah

nad, nade

Předložka

  1. (úrovní) above(přímo) overBydlí nade mnou.He lives above me.Sklonil se nad ním.He bent over him.
  2. (více než) above(přes) over(za hranicemi) beyondtři stupně nad nulouthree degrees above zero
  3. (nadřazenost) above(moc ap.) overbýt nad kým pozicíbe superior to sb, be above sb
  4. (přemýšlet) about(rozvažovat) over