Hlavní obsah

above [əˈbʌv]

Předložka

  1. nad čím/co, výš než co výškově, úrovníHe lifted his hands above his head.Zvedl ruce nad hlavu.five degrees above zeropět stupňů nad nulou
  2. přes co hluk ap., více než co jiný hluktalk above sthpřekřičet co jiný hluk ap.

Příslovce

  1. nahoře, navrchufrom aboveshora, svrchu, z výšky
  2. shora, výše v textu ap.the above mentioned/citedvýše uvedený/zmíněný
  3. (and) above (a) víc, (a) výš než daná hodnota

Vyskytuje se v

all: above allpředevším, v prvé řadě, hlavně

board: above boardpoctivý, čestný, korektní

cut: be a cut above sb/sthbýt výrazně lepší než kdo/co

else: above all elseze všeho nejvíc, především, víc než co jiného

marry above: marry above osfvdát se nad své poměry do vyšších kruhů

over: over and above(navíc) přes, nad co obvyklé množství ap., nad rámec/rozsah čeho

average: above (the) averagenad průměrem

average: above-averagenadprůměrný

ground: below/above groundpod/nad zemí

mention: the above mentionedvýše uvedený ve smlouvě

reproach: above/beyond reproachperfektní, bez chybičky jemuž nelze nic vytknout

sea: 100 meters above sea level100 metrů nad mořem

see: see above/belowviz výše/níže

suspicion: (be) above suspicion(být) mimo podezření

put: She puts health before/above money.Řadí/Staví zdraví před peníze.