Hlavní obsah

cut [kʌt]

Slovesopt&pp cut

 1. (o)řezat, rozřezat, (po)krájet cocut sth openrozříznout, otevřít řezem co
 2. osf říznout se nožem, pořezat seHe cut his finger.Řízl se do prstu.
 3. stříhat vlasy, nehty, sekat trávu, sklízet úroduhave one's hair cutnechat se ostříhat
 4. zastřihnout, přistřihnout, zkrátit
 5. be cut být střižen oděv
 6. through sth prořezávat se čím, razit si cestu přes co snadno
 7. across/through sth střihnout (si) to přes co
 8. cut (down) snížit, omezit, (z)redukovat výdaje ap.
 9. (z)krátit text písně ap.
 10. přerušit dodávky plynu, telefonní hovor ap.
 11. snímat, sejmout kartyHe cut his (first) tooth.Prořezal se mu první zub. dítěti
 12. AmE, hovor.přestat s čímCut it out!Přestaň s tím!, Nech toho!, Kašli na to!
 13. not cut it nemít na to, nemoci se rovnat nebýt zdaleka tak dobrý

Vyskytuje se v

bias: cut on the bias, bias-cutšikmo střižený

corner: cut cornersodbývat to, flinkat to, flákat to dělat rychle či levně na úkor kvality

cut off: cut sth offodříznout, uříznout, odstřihnout co

cut-off: cut-off (point)nejzazší mez pro ukončení ap.

cut out: cut sth outvystřihnout, vyříznout

cut out: be cut outfor sth, to be sth přen. být stavěný na co, mít předpoklady pro co

cut-throat: cut-throat (razor)břitva k holení

cut up: cut sth uprozřezat, rozstříhat co

cut up: cut sb upvmáčknout se, udělat myšku před koho při předjíždění ap.

nose: cut off one's nose to spite one's facenadělat si do vlastního hnízda snažit se uškodit jinému a přitom ubližovat i sám sobě

size: cut sb down to sizeusadit, srovnat, usměrnit koho rázným činem ap.

story: to cut a long story shortabych to zkrátil při vyprávění

tooth: cut one's teeth on/as/doing sthzaučit se, získat první zkušenosti na čem,jako co

work: have one's work cut outmít před sebou (pěkný) kus práce

corner: cut (off) a cornerříznout zatáčku motorista

cut-off: cut-off (date)nejzazší/konečný termín platnosti ap.

cut out: not be cut out for sthnebýt stavěný na co

cutting edge: be at the cutting edgebýt v čele vývoje ap.

edge: cutting edgešpička v technickém vývoji ap.

flower: fresh-cut flowersčerstvě řezané květiny

freshly: freshly cut grassčerstvě posekaná tráva

grass: cut the grass(po)sekat trávník

neckline: low(-cut) necklinevýstřih s dekoltem

open: rip/pry/cut openroztrhnout/vypáčit/rozříznout tak otevřít

saw: chop saw, cut-off sawrozbrušovačka, rozbrušovací pila

short: cut shortzkrátit, zkrácený

short: hair cut shortnakrátko zastřižené vlasy

subsidy: subsidy cutssnížení dotací

supply: supply cutpřerušení dodávky plynu ap.

supply: cut off the supply of sthpřerušit dodávku čeho

thread: tech. thread cuttingřezání závitu

through: cut throughproříznout

wound: cut woundřezná rána

corner: We'll have to cut corners.Budeme se s tím muset přestat párat.

cut back: You should cut back on sugar.Měl bys omezit cukry.

free: He cut the dog free.Odřízl psa. uvázaného ap.

hair: She got her hair cut.Nechala se ostříhat.

have: He should have his hair cut.Měl by se dát ostříhat.

her: She cut her thumb.Řízla se do palce.

his: He cut his finger.Řízl se do prstu.

cloth: cut from the same clothze stejného těsta lidé ap.

short story: to cut a short story shorter ...abych to zkrátil ... ve vyprávění ap.

broušený: broušený diamantcut diamond

dát se: dát se ostříhathave/get one's hair cut, get a haircut

diamant: broušený diamantcut diamond, brilliant

krátce: krátce střižený vlasycut short, (close-)cropped

nakrátko: nakrátko sestřiženýclose-cropped, close-cut, cut short

ostříhat: nechat se ostříhathave one's hair cut

pokrájet: pokrájet co na kouskycut sth into pieces

proklestit: proklestit si cestu čímcut/hack one's way through sth

přerušení: přerušení dodávky plynu ap.supply cut

přerušit: přerušit dodávku čehocut off the supply of sth

řezný: řezný nástrojcutting tool

řezný: řezná ránacut (wound), incised wound, hluboká i sečná gash, slash

sečný: sečná zbraňcutting weapon

sklo: sklář. broušené sklocut glass

skočit: přen. skočit do řeči komucut in on sb, interrupt sb

škola: chodit za školuplay truant/AmE hooky, skip (off) school, BrE bunk off (from) school, AmE cut classes/school

věc: jít přímo k věci/na věcgo to the point, get down to business, hovor. cut to the chase

vložit: výp. vyjmout a vložitcut and paste

vyjmout: výp. vyjmout a vložit část textu ap.cut and paste

výpadek: výpadek proudupower/electricity failure, (power) blackout, i úmyslně způsobený power BrE cut/AmE outage

výstřih: šaty s hlubokým výstřihemlow-cut dress

zastavení: zastavení dodáveksupply cut-off

zastavit: zastavit dodávky čehocut off the supply of sth

zkrátit: abych to zkrátilto be brief, to cut a long story short(er)

napůl: rozříznout co napůlcut sth in half

nechat: Nechala se ostříhat.She got her hair cut.

odříznout: odříznout od světacut off from the rest of the world

ostříhaný: ostříhaný nakrátkoclose-cropped, cut short

ostříhat: ostříhat si nehtycut/clip one's nails

porazit: porazit starý stromcut down an old tree

přestat: Přestaň (s tím)!Stop it!, Cut it out!, Stow it!, Cheese it!, hovor. Lay off!

řeč: skočit komu do řečicut in on sb, interrupt sb

řezat: řezat co na plátkyslice (up) sth, cut sth into slices

říznout se: Řízl jsem se do prstu.I('ve) cut my finger.

sekat: sekat trávucut/mow (the) grass

useknout: Usekl si prst.He cut his finger off.

vysekat: vysekat díru do leducut a hole in the ice

zkrátit: nechat si zkrátit vlasyhave one's hair cut

zkrátka: Abych to vzal zkrátka...To cut a long story short..., To make it short...

žvanit: Nežvaň.zmlkni Shut up., neříkej kraviny vulg. Cut the crap., kecy Bullshit!, nelži Don't give me that bullshit.

gordický: rozetnout gordický uzelcut the Gordian knot

nechat: Nech toho!Stop it!, Knock it off!, Give over!, Cut it (out)!, nelži ap. Come off it!, řeči, vtípky ap. Drop it!, Stow it!

přimhouřit: přen. přimhouřit oko nad čímignorovat ignore sth, přehlížet overlook sth, nechtít vidět turn a blind eye to sth, být shovívavější cut sb some slack

rozetnout: rozetnout gordický uzelcut the Gordian knot