Hlavní obsah

open [ˈəʊpən]

Přídavné jméno

  1. otevřený okno, kniha ap.He kicked the door open.Rozkopl dveře.ekon. open creditotevřený úvěr s volným čerpánímekon. open marketvolný trhekon. open market ratesúrokové sazby na volném trhuopen orderekon. nevyřízený příkaz, nevyřízená objednávka, voj. otevřená formace s velkými rozestupy
  2. přímý, narovnaný, napřímený postoj s vypjatou hrudí ap.
  3. otevřený povahou, upřímnýbe open with sbbýt ke komu upřímný
  4. to sth přístupný jiným názorům, ochotný naslouchat čemu
  5. to sth náchylný k čemu, vystavený čemu, snadno ovlivnitelný čím
  6. open landotevřená krajina
  7. med. open woundotevřené zranění
  8. rozepnutý, nezapnutý
  9. (mající) otevřeno obchod ap.

Vyskytuje se v

burst: burst openrozletět se dveře ap., vystřelit, vyletět zátka

debate: open to debateotevřený k diskusi, dosud nerozhodnutý problém ap.

doubt: be in doubt, be open to doubtbýt (velmi) nejistý, být pochybný, být diskutabilní kolem něhož panují pochybnosti

fall: fall openotevřít se samovolně

fire: open fire on sbzačít střílet, zahájit palbu na koho

opening time: opening timesotevírací doba

open market: the open marketvolný trh

open up: open up a leadvytvořit si náskok, získat vedení v závodě, soutěži ap.

option: keep one's options opennechat si možnost volby, nechat si otevřená zadní vrátka, nechtít se rozhodnout hned

Pandora: open (a) Pandora's boxotevřít Pandořinu skříňku

pry: pry sth (open)vypáčit co silou otevřít, sth off/away odpáčit co

account: open an accountotevřít si účet

bank account: ekon. open a bank accountzřídit/otevřít si bankovní účet

break: break open sthnásilím otevřít, rozbít obal

ceremony: opening ceremonyzahajovací ceremoniál, slavnostní zahájení

competition: open competitionkonkurz, (otevřené) výběrové řízení na pozici ap.

correction: I am open to correction.Klidně mě opravte. pokud se mýlím ap.

crack: open sth a crackpootevřít co (jen na škvíru) dveře ap.

credit: opening/final creditsúvodní/závěrečné titulky filmu

curtain: draw/pull the curtains (open)roztáhnout závěsy

cut: cut sth openrozříznout, otevřít řezem co

fling: fling open sthrozrazit co dveře ap.

flip: flip open sthprudce/(rychle) otevřít co rychlým pohybem

hostility: open hostilityotevřené nepřátelství

hour: opening hoursotevírací doba

jaw: open-jaw ticketvolná zpáteční jízdenka/letenka umožňující odjezd či odlet odjinud než byl přílet

-mouthed: open-moutheds otevřenou pusou

open-air: open-air museumskanzen

open-air: open-air cinemaletní kino

open-air: in the open airvenku, pod širým nebem

open-ended: open-ended questionsotevřené otázky nelze odpovědět jen ano či ne

opener: bottle openerotvírák na láhve

opener: can/tin openerotvírák na konzervy

opening: opening actpředprogram, vystoupení předskokana před hlavním programem

peck: peck sth openrozklovnout otevřít klovnutím

prison: open prisonvěznice s minimální ostrahou

prize: prize openvypáčit, otevřít násilím

refrigerate: refrigerate/keep refrigerated after openingpo otevření uchovávejte v chladničce

rip: rip openroztrhnout, rozpárat obálku, tašku ap.

scene: opening sceneúvodní výstup

sea: open seaotevřené moře

sky: under the open skypod širým nebem

space: open spaceotevřené prostranství

split: split openpuknout, rozevřít se plod, květ ap., rozštípnout tak otevřít

spring: spring openrozletět se rychle se otevřít - dveře ap.

tear: tear sth openroztrhnout tak otevřít, např. obálku

throttle: open the throttlepřidat plyn

-topped: open-toppedbez střechy, s otevřenou střechou auto

verdict: open verdictvýrok koronera neuvádějící příčinu smrti

wrench: open-end wrenchotevřený klíč

yank: yank open sthprudce otevřít co

fall: My mouth fell open.Spadla mi brada/čelist. údivem ap.

like: It opens like this.Otvírá se to takhle.

public: open to the publicpřístupný veřejnosti, otevřený pro veřejnost

shall: Shall I open the window?Mám otevřít okno?

through: open Monday through Sundayotevřeno od pondělka do neděle

doba: otvírací/prodejní dobaopening/shop(ping) hours

dveře: den otevřených dveříopen day

kout: kuchyňský koutkitchenette, kitchen nook, otevřená kuchyně open-plan kitchen

kuchyňský: kuchyňský koutkitchenette, větší otevřená kuchyně open-plan kitchen

nůž: nůž na dopisyletter opener, paper knife

obložený: obložený chlebíčekopen sandwich

otevírací: otevírací doba/hodinyopening/business hours, opening times

otevřený: otevřený oheňnaked flame, krb ap. open fire

otevřený: otevřený dopisopen letter

otevřít: jít otevřít (dveře)go open the door, když někdo zvoní go answer the door

otevřít: otevřít si účetopen a bank account

otvírák: otvírák na láhvebottle opener

palba: zahájit/spustit palbu na kohoopen fire/up on sb

pod, pode: pod širým nebem/širákemin the open air

prostor: v otevřeném prostoruin open space

přidat: přidat plynu motoru open the throttle, šlápnout na to step on the gas

příležitost: pracovní příležitostjob opportunity, volné místo vacancy, opening

řízení: výběrové řízenína zakázku competitive tendering, na funkci open competition, postup selection procedure

širák: spát pod širákem venkusleep in the open (air), sleep out

tajemství: přen. veřejné tajemstvíopen secret

titulek: úvodní titulkyopening credits/titles

trh: černý/volný trhblack/open market

účet: otevřít si účetopen an account

veřejný: iron. veřejné tajemstvíopen secret

vyvést: vyvést koho z omyluopen sb's eyes, undeceive sb, opravit mylný názor též set sb right, disabuse sb of that (notion)

zahájit: zahájit palbuopen fire

založit: založit (si) účetopen an account

zrak: vytřeštit zrakopen one's eyes wide

zřídit: zřídit si účetbankovní ap. open an account, set up an account, internetový ap. též make an account

dokořán: otevřít dveře dokořánopen the door wide

jít: Nejde to (otevřít).It won't open.

kdyby: Kdybyste byl tak laskav a otevřel okno.Would you mind opening the window/be so kind as to open the window?

moct: Mohu otevřít okno?May I open the window?

nebe: koncert pod širým nebemopen-air concert