Hlavní obsah

public [ˈpʌblɪk]

Podstatné jméno

  • the public veřejnostopen to the publicpřístupný veřejnosti, otevřený pro veřejnostgeneral publicširoká veřejnost

Přídavné jméno

  1. veřejnýpublic televisionveřejnoprávní televize
  2. státní, veřejný finance ap.public spendingveřejné výdajeat the public expensena státní útratypublic administrationveřejná správa
  3. public figureveřejná osobnost
  4. veřejně známýmake sth publiczveřejnit co, oznámit co (veřejnosti)become publicdostat se na veřejnost informace

Vyskytuje se v

gaze: in the public gazeve středu zájmu veřejnosti, pozorně sledovaný veřejností

notary: notary (public)notář

public: the publicveřejnost

public utility: public utilities(veřejné) služby

utility: (public) utilities(veřejné) služby, technická infrastruktura dodávky vody, doprava ap.

administration: public administrationveřejná správa

affair: public affairsveřejné dění

amenity: public/local amenitiesobčanská vybavenost

convenience: public convenienceveřejné záchodky

debt: national/public/foreign debtstátní/veřejný/zahraniční dluh

display: on (public) displayvystavený (pro veřejnost)

enemy: public enemyveřejný nepřítel hrozba pro veřejnost

expenditure: public expenditureveřejné výdaje

facility: community/public facilitiesobčanská vybavenost

gallery: public gallerygalerie pro veřejnost v parlamentu ap.

health: (public) health officerhygienik

interest: public interestveřejný zájem

lewdness: práv. public lewdnessobscénní chování na veřejnosti

library: public libraryveřejná knihovna

menace: be a public menacebýt hrozbou pro všechny člověk ap.

notice: public noticeveřejné oznámení, vyhláška

nuisance: BrE, práv. public nuisancerušení veřejného pořádku

opinion: (public) opinion pollprůzkum veřejného mínění

procurement: public procurementzadávání veřejných zakázek státní nákupy

prosecutor: public prosecutorstátní zástupce, prokurátor

public nuisance: cause a public nuisancepůsobit veřejné pohoršení, narušovat veřejný pořádek

security: public securityveřejná bezpečnost

servant: civil/public servantstátní úředník/zaměstnanec

survey: (public) opinion surveyprůzkum (veřejného) mínění

system: public address systemmístní rozhlas, soustava k ozvučení velkých prostranství

tender: public tenderveřejná (obchodní) soutěž

toilet: public toiletveřejný záchod

transport: public transportveřejná doprava

transportation: public transportationveřejná doprava

verdict: public verdictveřejné mínění, názor veřejnosti

akciový: joint-stock company, veřejná public (limited) company, zkr. PLCakciová společnost

činitel: public officer, státní state officialveřejný činitel

doprava: public transporthromadná doprava

mínění: public opinion pollsvýzkum veřejného mínění

nátlakový: pressure group, AmE public-interest group, AmE advocacy group, lobbistická lobby groupnátlaková skupina politická ap.

osvětový: (public) enlightenmentosvětová činnost

ověřit: have sth certified by a notary (public)nechat si co notářsky ověřit

podpora: social security benefits, BrE income support, AmE social welfare, systém i služby též public assistancesociální podpora

pohoršení: public nuisanceveřejné pohoršení

pořádek: public orderveřejný pořádek

prostředek: public fundsveřejné prostředky

průzkum: public opinion poll(s)/surveyprůzkum veřejného mínění

sektor: public/private sectorveřejný/soukromý sektor

služba: public servicesveřejné služby

soutěž: (public) tender, nabídkové řízení tendering process, (competitive) tenderingekon. veřejná soutěž

správa: state administration, zaměstnání ap. public servicestátní správa

státní: BrE bank holiday, AmE public holiday, mimo Británii a USA též national holidaystátní svátek

svátek: public/BrE bank/AmE national/AmE legal holidaystátní/státem uznaný svátek

toaleta: public toilet/hl. BrE lavatory/BrE form. convenience, AmE rest roomveřejné toalety

veřejnost: public relations departmentoddělení pro styk s veřejností

veřejný: public transport/AmE transportationveřejná doprava

vidění: be to be seen, pro veřejnost be on public displaybýt k vidění

vlastnictví: public/private propertyveřejné/soukromé vlastnictví

záchod: public toilet(s)/hl. BrE lavatory/BrE form. convenience, AmE restroomveřejné záchody

zájem: public/personal interestsveřejné/osobní zájmy

zástupce: counsel, právník obecně lawyer, nižší instance BrE solicitor, vyšší instance BrE barrister, AmE attorney, obhájce defence counsel, obhájce ex offo public defenderpráv. právní zástupce

zastupitelství: úřad state attorney's office, (public) prosecutor's officepráv. státní zastupitelství

žalobce: public prosecutor, prosecuting officer/AmE attorneystátní žalobce

diskuse: public debateveřejná diskuse

povědomí: raise public awareness of sthzvýšit povědomí veřejnosti o čem

přednáška: public lecturepřednáška pro veřejnost

přístupný: accessible to the publicveřejně přístupný

stáhnout se: retire from public lifestáhnout se z veřejného života

veřejně: announce publicly sth, announce sth in publicveřejně oznámit co

zpřístupnit: open sth to the publiczpřístupnit co pro veřejnost

prát: wash one's dirty linen in public, AmE air one's dirty laundry in publicprát (své) špinavé prádlo na veřejnosti

dirty: wash one's dirty linen in publicprát (své) špinavé prádlo na veřejnosti