Hlavní obsah

zájem

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (věnovaný ap.) o koho/co interest in sb/sth(starost) concern for sth(poptávka ap.) demand for sthmít zájem o koho/co zajímat sebe interested in sb/sthbýt středem zájmube in the spotlight
  2. (prospěch) interest, benefitve tvém/vašem vlastním zájmuin your own interestveřejné/osobní zájmypublic/personal interests
  3. (záliba) o co interest in sth(koníček) hobby

Vyskytuje se v

sféra: sféra zájmu/vlivusphere of interest/influence

střet: střet zájmů u osob ve veřejné funkciconflict of interests

těšit se: těšit se velkému zájmu u kohobe very popular with sb

pěstovat: pěstovat zájem o cofoster an interest in sth

projevit: Neprojevil žádný zájem.He showed no interest.

společný: mít společné zájmyhave common interests

velký: velký ohlas/zájem/vztekgreat acclaim/interest/anger