Hlavní obsah

těšit se

Nedokonavé sloveso

  1. (s radostí očekávat) na co look forward to sthTěším se, až tě/vás uvidím.I am looking forward to seeing you.Na co se těšíš nejvíc?What are you looking forward to the most?, What are you most looking forward to?
  2. (užívat si) z čeho enjoy sth(radovat se) rejoice in/at sth(vyžívat se) revel in sth
  3. kniž.(požívat) čemu enjoy sthtěšit se velkému zájmu u kohobe very popular with sb

Vyskytuje se v

favour: těšit se čí příznienjoy the favour of sb

forward: těšit se na colook forward to sth

health: být zdráv, být na to zdravotně dobře, těšit se dobrému zdravíbe in good health

pleasure: nacházet potěšení v čem, mít potěšení, těšit se, radovat se z čehotake pleasure in sth

look forward to: Těšíme se na vás.We look forward to seeing you.

těšit se: těšit se velkému zájmu u kohobe very popular with sb