Hlavní obsah

look [lʊk]

Sloveso

  1. at sb/sth (po)dívat se, pohlédnout, hledět na koho/coWhat are you looking at?Na co se díváš? co pozoruješHe said it without looking up.Řekl to, aniž by zvedl oči.look the other wayodvrátit zrak, podívat se jinamlook obliquelychtivě se dívatlook into sthnahlédnout kam
  2. look for sth hledat co, dívat se po čemWhat are you looking for?Co hledáš?
  3. look at sth zabývat se čím, přemýšlet o čem, (pro)zkoumat co problém, otázku ap.
  4. onto/over/across sth mít výhled, být otočen čelní stranou kamThe building looks over the park.Budova má výhled směrem do parku.
  5. be looking to do sth zamýšlet, plánovat udělat co
  6. očekávat, předpokládat, předvídat
  7. look (like) vypadat jak i budit dojem ap.You look good.Vypadáš dobře.He doesn't look his age.Nevypadá na svůj věk.It looks like rain.Vypadá to na déšť.What does he look like?Jak vypadá?look a foolvypadat jako blázen, být za blázna

Podstatné jméno

  1. pohled, podívání (se)a close(r) look at sthbližší pohled na cohave/take a look at sthpodívat se na co i odborně prohlédnouttake a long hard lookpečlivě zhodnotit
  2. vzhled, zjev, vzezřeníwet lookmokrý efekt u gelu na vlasy ap.
  3. looks vzezření, vzhled hl. pěknégood lookspůvab

Vyskytuje se v

askance: look askance at sb/sthpřistupovat podezíravě ke komu, k čemu, nevěřit komu/čemu, pochybovat o kom/čem

cat: look like something the cat dragged invypadat jako čuně

dirty: a dirty looknevraživý pohled

forward: look forward(s)dívat se dopředu být pokrokový

high: look high and low for sthhledat co po všech čertech všude možně

kindly: look kindly (up)on sthbýt shovívavý k čemu, schvalovat co

look out: Look out!(Dávej) pozor!

look round: look (a)round forsth poohlédnout se, poohlížet se po čem

look up: look sb upzajít za kým, navštívit koho

look up: be looking upzlepšovat se, lepšit se situace ap.

nose: look down one's nose at sb/sthdívat se svrchu na koho/co

number one: look out for number onemyslet hlavně na sebe, starat se především o sebe

rose-tinted: look through rose-tinted spectaclesdívat se skrz růžové brýle, vidět vše příliš růžově být naivní

treat: look a treatvypadat skvěle

age: not look one's agenevypadat na svůj věk

away: look away from sthodvrátit pohled od čeho, podívat se jinam

cast: kniž. cast one's eyes, cast a look at sb/sthpohlédnout, podívat se, vrhnout pohled na koho/co

close: take a close look at sthpodívat se na co zblízka, důkladně prozkoumat co

crystal ball: look into the crystal balli přen. věštit z křišťálové koule

dagger: přen. look daggers at sbškaredě se (po)dívat na koho

disbelief: look of disbeliefnevěřícný pohled

familiar: look/sound familiarvypadat/znít povědomě

forward: look forward to sthtěšit se na co

get: get a look of sb/sthzahlédnout, uvidět, spatřit koho/co

hate: a look of hatenenávistný pohled

hatred: look of hatrednenávistný pohled

have: have a look at sthpodívat se na co

horrible: horrible lookingstrašně vypadající

look up: the most looked-up wordsnejhledanější slova ve vyhledávači ap.

outwards: look outwardszaměřit se na vnější možnosti v navazování vztahů ap.

post: look for a posthledat místo

reproach: look at sb with reproachpodívat se na koho vyčítavě

round: have a look roundporozhlédnout se kde

round: look roundrozhlédnout se, ohlédnout se

shady: shady-lookingpodezřele vypadající

shoot: shoot a glance/look/glare at sbpodívat se, zadívat se, vrhnout pohled na koho

sidelong: sidelong look/glancepohled úkosem

spaced-out: spaced-out lookskelný/nepřítomný pohled

suspicious: suspicious-lookingpodezřele vypadající

vacant: vacant lookprázdný pohled

ahead: look straight aheadhledět přímo před sebe

at: Look at me.Podívej se na mě.

barrel: I was looking down the barrel of a gun.Díval jsem se do hlavně pistole. mířil mi na hlavu

do: Look what you have done.Podívej, cos udělal.

dreadful: look dreadfulvypadat strašně

face: She looked at him with a sad face.Smutně se na něj podívala.

job: I am looking for a job.Hledám práci.

like: What does she look like?Jak vypadá?

look forward to: We look forward to seeing you.Těšíme se na vás.

rain: It looks like rain.Zdá se, že bude pršet.

sight: You look a sight!Ty (ale) vypadáš! strašně ap.

similar: They look similar.Jsou si podobní.

those: Those look better than these.Tamty vypadají lépe než tyto.

underneath: Look underneath.Podívej se zespodu.

way: She was looking my way.Dívala se směrem ke mně.

window: look out of the windowdívat se z okna

withering: He gave her a withering look.Zpražil/Usadil ji pohledem.

yourself: You have to look after yourself.Musíš se starat sám o sebe.

disfavour: look with disfavour at sthdívat se nelibě na co