Hlavní obsah

kindly [ˈkaɪndlɪ]

Vyskytuje se v

kindly: look kindly (up)on sthbýt shovívavý k čemu, schvalovat co

best: best of its kindnejlepší svého druhu

communion: communion under both kindspřijímání pod obojí

payment: payment in kindplatba v naturáliích, věcné plnění

thing: all kinds of thingsvšechno možné

kind: It's kind of you to tell me.To je od vás hezké, že mi to říkáte.

thought: A kind thought but ...To je od vás hezké, ale ...

to: He was kind to me.Byl ke mně milý.

možný: all sorts of/kinds of/possible thingsvšechno možné

naturálie: pay in kindplatit v naturáliích

naturální: barter/in-kind exchangenaturální směna

obojí: communion under both kindspřijímání pod obojí

renta: rent in kindekon. naturální renta

rod: mankind, human kindlidský rod

všechen, všechna, všechno: of all kinds/sortsvšeho druhu

co: What kind of question is this?Co je tohle za otázku?

dobrota: Be so kind and fetch me ...Buď té dobroty a přines mi...

druh: of this kindtohoto druhu

hodný: be good/kind/nice to sbbýt hodný na koho, ke komu

kdyby: Would you mind opening the window/be so kind as to open the window?Kdybyste byl tak laskav a otevřel okno.

laskavý: It's very kind of you.To je od vás velmi laskavé.

nějak: She was kind of sad.Byla nějak smutná.

nějaký: He is kind of sad.Je nějaký smutný.

tak: Be so kind and ...Buď tak hodný a ...