Hlavní obsah

kindly [ˈkaɪndlɪ]

Vyskytuje se v

kind: all kinds ofnejrůznější, všemožné

kind: kind oftak trošku, tak nějak, jaksi

kind: of a kindjakýs takýs, alespoň trochu, částečně

best: best of its kindnejlepší svého druhu

communion: communion under both kindspřijímání pod obojí

payment: payment in kindplatba v naturáliích, věcné plnění

regard: Best regards, Kind regardsS (uctivým) pozdravem

thing: all kinds of thingsvšechno možné

kind: What kind of tree is this?Co je tohle za strom?

kind: It's not my kind of thing.Na to já nejsem., To není nic pro mě.

kind: I hate John and his kind.Nenávidím Johna a jemu podobné.

kind: She was kind of sad.Byla nějak smutná.

kind: It's kind of you to tell me.To je od vás hezké, že mi to říkáte.

kind: Be so kind and ...Buď tak hodný a ...

thought: A kind thought but ...To je od vás hezké, ale ...

to: He was kind to me.Byl ke mně milý.

možný: všechno možnéall sorts of/kinds of/possible things

naturálie: platit v naturáliíchpay in kind

naturální: naturální směnabarter/in-kind exchange

obojí: přijímání pod obojícommunion under both kinds

renta: ekon. naturální rentarent in kind

rod: lidský rodmankind, human kind

všechen, všechna, všechno: všeho druhuof all kinds/sorts

všechen, všechna, všechno: všechno možnéall kinds of things

co: Co je tohle za otázku?What kind of question is this?

dobrota: Buď té dobroty a přines mi...Be so kind and fetch me ...

druh: tohoto druhuof this kind

hodný: být hodný na koho, ke komube good/kind/nice to sb

hodný: Byl byste tak hodný a ...Would you be so kind as to ...

kdyby: Kdybyste byl tak laskav a otevřel okno.Would you mind opening the window/be so kind as to open the window?

laskavý: To je od vás velmi laskavé.It's very kind of you.

laskavý: Buďte prosím tak laskavý a ...Please, be so kind as to ...

nějak: Byla nějak smutná.She was kind of sad.

nějaký: Je nějaký smutný.He is kind of sad.

tak: Buď tak hodný a ...Be so kind and ...