Hlavní obsah

kind [kaɪnd]

Podstatné jméno

  1. of sth druh, typ, forma čehoWhat kind of tree is this?Co je tohle za strom?It's not my kind of thing.Na to já nejsem., To není nic pro mě.
  2. typ člověkaI hate John and his kind.Nenávidím Johna a jemu podobné.

Přídavné jméno

  • to sb milý, laskavý, přívětivý ke komuIt's kind of you to tell me.To je od vás hezké, že mi to říkáte.Be so kind and ...Buď tak hodný a ...

Vyskytuje se v

best: best of its kindnejlepší svého druhu

communion: communion under both kindspřijímání pod obojí

payment: payment in kindplatba v naturáliích, věcné plnění

regard: Best regards, Kind regardsS (uctivým) pozdravem

thing: all kinds of thingsvšechno možné

kind: It's kind of you to tell me.To je od vás hezké, že mi to říkáte.

thought: A kind thought but ...To je od vás hezké, ale ...

to: He was kind to me.Byl ke mně milý.

možný: all sorts of/kinds of/possible thingsvšechno možné

naturálie: pay in kindplatit v naturáliích

naturální: barter/in-kind exchangenaturální směna

obojí: communion under both kindspřijímání pod obojí

renta: rent in kindekon. naturální renta

rod: mankind, human kindlidský rod

všechen, všechna, všechno: of all kinds/sortsvšeho druhu

co: What kind of question is this?Co je tohle za otázku?

dobrota: Be so kind and fetch me ...Buď té dobroty a přines mi...

druh: of this kindtohoto druhu

hodný: be good/kind/nice to sbbýt hodný na koho, ke komu

kdyby: Would you mind opening the window/be so kind as to open the window?Kdybyste byl tak laskav a otevřel okno.

laskavý: It's very kind of you.To je od vás velmi laskavé.

nějak: She was kind of sad.Byla nějak smutná.

nějaký: He is kind of sad.Je nějaký smutný.

tak: Be so kind and ...Buď tak hodný a ...