Hlavní obsah

kind [kaɪnd]

Podstatné jméno

  1. of sth druh, typ, forma čehoWhat kind of tree is this?Co je tohle za strom?It's not my kind of thing.Na to já nejsem., To není nic pro mě.
  2. typ člověkaI hate John and his kind.Nenávidím Johna a jemu podobné.

Přídavné jméno

  • to sb milý, laskavý, přívětivý ke komuIt's kind of you to tell me.To je od vás hezké, že mi to říkáte.Be so kind and ...Buď tak hodný a ...

Vyskytuje se v

best: best of its kindnejlepší svého druhu

communion: communion under both kindspřijímání pod obojí

payment: payment in kindplatba v naturáliích, věcné plnění

regard: Best regards, Kind regardsS (uctivým) pozdravem

thing: all kinds of thingsvšechno možné

thought: A kind thought but ...To je od vás hezké, ale ...

to: He was kind to me.Byl ke mně milý.

možný: všechno možnéall sorts of/kinds of/possible things

naturálie: platit v naturáliíchpay in kind

naturální: naturální směnabarter/in-kind exchange

obojí: přijímání pod obojícommunion under both kinds

renta: ekon. naturální rentarent in kind

rod: lidský rodmankind, human kind

všechen, všechna, všechno: všeho druhuof all kinds/sorts

všechen, všechna, všechno: všechno možnéall kinds of things

co: Co je tohle za otázku?What kind of question is this?

dobrota: Buď té dobroty a přines mi...Be so kind and fetch me ...

druh: tohoto druhuof this kind

hodný: být hodný na koho, ke komube good/kind/nice to sb

hodný: Byl byste tak hodný a ...Would you be so kind as to ...

kdyby: Kdybyste byl tak laskav a otevřel okno.Would you mind opening the window/be so kind as to open the window?

laskavý: To je od vás velmi laskavé.It's very kind of you.

laskavý: Buďte prosím tak laskavý a ...Please, be so kind as to ...

nějak: Byla nějak smutná.She was kind of sad.

nějaký: Je nějaký smutný.He is kind of sad.

tak: Buď tak hodný a ...Be so kind and ...