Hlavní obsah

tak

Příslovce

  1. (takhle) this way, like this(popsaným způsobem) sotak jako takanywaytak abyso thata tak dáleand so on, etcetera, zkr. etc.
  2. (vyjadření míry) so(takový) such ahovor. (takhle) thatBuď tak hodný a ...Be so kind and ...
  3. (asi, skoro) about(nějakých) some(za slovem) or so
  4. jak - tak (takovým způsobem) as ... so ...
  5. jak - tak (obojí) both ... and ..., ... as well as ...jak muži, tak ženyboth men and women

Částice

  1. (uvedení výpovědi) so(nuže) well thenTak co? rozhodl jsi se?Well, then?
  2. (jen) onlyKdyby tu tak byl.If only he was here.

Vyskytuje se v

bye: Tak zatím (nashle).Bye for now.

full-length: ležet natažený/jak dlouhý tak širokýlie full-length

hair's breadth: o vlásek, o chlup, jen tak takby a hair's breadth

hear: Tak tak! vyjádření hromadného souhlasu v debatě ap.BrE, form. Hear hear!

just: tak akorátjust right

knowledge: o tom nevím, pokud vím, (tak) nikolinot to my knowledge

panic: zpanikařit koho tak, že udělá co unáhlené rozhodnutí ap.panic sb into doing sth

so: jestli ano, je-li tomu takif so

sort: tak trochu, svým způsobemin a sort of way

still: přesto, i takhovor. still and all

turn: udělaný tak akorátdone to a turn

way: jakkoli je třeba, jakýmkoliv způsobem, tak či onakin any way necessary

acquaintance: Jsem tak rád, že se s vámi mohu seznámit.I am so pleased to make your acquaintance.

all right: Měl bys jí pomoci. – Tak dobře.You should help her. – All right.

along: Jak jsme tak šli ...As we walked along ...

anyway: Koupím to tak či tak.I will buy it anyway.

around: Jen se tak poflakují v přístavu.They just hang around the harbor.

close: To bylo těsné/o vlásek., Bylo to jen tak tak.It was a close shave.

familiarity: Neměl bys ji oslovovat tak důvěrně.You should not address her with such familiarity.

fuss: Přestaň z toho dělat vědu., Přestaň to tak řešit.Stop fussing.

go for: Pro tebe to platí taky.The same goes for you.

half: Není ani zdaleka tak chytrý, jak si myslel.He isn't half as clever as he'd thought.

here: Tak jsme tady. po příjezdu na určité místoHere we are.

if: Kéž by to bylo tak jednoduché!If only it were that simple!

in: žena tak kolem šedesátkya woman in her sixties

kind: Buď tak hodný a ...Be so kind and ...

last: Tato baterie vydrží dvakrát tak dlouho.This battery lasts twice as long.

later: Tak zatím (na shledanou).See you later.

less: Nebyla to ani tak kariéra, jako spíš ...It was less a career than a ...

much: Nábytek zabírá tak mnoho místa.Furniture takes so much room.

must: Proč musíš dělat všechno tak pomalu.Why must you do everything so slow.

near miss: Bylo to těsně vedle., To bylo jen tak tak.It was a near miss.

nor: Nemám tušení. – Já taky ne.I have no idea. – Nor do I.

prove: Ukázalo se, že je tomu tak.It proved to be the case.

quitter: Neházím hned flintu do žita., Jen tak se nevzdávám.I am not a quitter.

sure: Jak si můžeš být tak jistý?How can you be so sure?

that: Byla tak nervózní, že se třásla.She was so nervous that she shook.

tough cookie: Ji jen tak něco nerozhodí.She is a tough cookie.

view: Vidím to tak, že ...I take the view that ...

again: Mohou, ale taky nemusí.They may, but there again they may not.

well: Tak co? jak to bude ap.Well then?

alligator: Tak těpic., Tak zatím. při loučeníSee you later, alligator!