Hlavní obsah

less [les]

Příslovce

  1. méně u nepočitatelných podstatných jmenYou should eat less fat.Měl bys jíst méně tuku.
  2. již ne tolik/méně
  3. less sth than ani ne tak co jako spíš(e)It was less a career than a ...Nebyla to ani tak kariéra, jako spíš ...

Předložka

  1. less than méně než kolikless than one hour laternecelou hodinu nato
  2. sth minus co, bez čeho, odečteme-li co

Vyskytuje se v

least: nejmenší, minimálníthe least

less: ani ne tak co jako spíš(e)less sth than

little: (of) sth trochu, trošku čehoa little

more: víceméněmore or less

much: a už teprve ne, neřku-li, tím spíše (ne)much less

than: více/méně než comore/less than

bear: Velká/Malá medvědiceastron. Great/Little Bear

consequence: být málo důležitý/nedůležitýbe of little/no consequence

dog: Malý pesastron. the Little Dog

dogfish: máčka skvrnitálesser spotted dogfish

expensive: něco levnějšíhosomething less expensive

finger: malík/prsteník/prostředník/ukazováklittle/ring/middle/index finger

green: malí zelení mužíčci mimozemšťanéhovor. little green men

intimation: ani nenaznačit co, neprojevit sebemenší náznak čehonot give the least/slightest intimation of sth

last: v neposlední řadělast but not least

lesser: Malá medvědiceastron. the Lesser Bear

mention: tak málo, že to nestojí za řečtoo few/little to mention

of: více/méně jaký zintenzivněnímore/less of sth

plover: kulík říčnílittle ringed plover

sandpiper: jespák drobnýleast sandpiper

toe: malíček nohylittle/pinky toe

truckload: dokládka/celovozová přepravaless-than/full truckload shipping

twit: blbečeklittle twit

way: kousek dála little way further

weasel: (lasice) kolčavaleast weasel

appeal: To mě nijak neláká.It has little appeal for me.

as: jenom 10 dolarů měsíčněas little as 10 $ a month

blister: Její dítě je pěkný spratek.Her child is a little blister.

do: Vím o tom ještě méně než on.I know even less about it than he does.

lest: Schoval jsem to, aby to nemohl užívat.I have hidden it lest he can use it.

let in on: Prozradila mi malé tajemství.She let me in on a little secret.

must: Když už tam musíš jít, vezmi si aspoň ...If you must go there take at least ...

remain: V lahvi zbylo trochu piva.A little beer remained in the bottle.

touristy: jeden z méně turisty okupovaných ostrovůone of the less touristy islands

haste: Pospíchej pomalu.More haste, less speed.

aby: aby ne... se slovesemin order not to, lest

ani: ani v nejmenším/trochunot in the least

kapka: o kapku víca little (bit)/trace more

karkulka: Červená KarkulkaLittle Red Riding Hood

kolčava: (lasice) kolčava(Old World) least weasel

kousek: kousek po kouskubit by bit, little by little

levný: levnějšícheaper, less expensive

care: je mi (to) úplně jednoI couldn't care less

maličko: od maličkasince childhood, since sb was little

málo: příliš málotoo little, u počitatelných too few

méně: čím dál méněless and less, o počitatelných fewer and fewer

mírně: mírně řečeno ...... to put it mildly, ... to say the least

nejmenší: ani v nejmenšímnot in the least

neposlední: v neposlední řadělast (but) not least

nic: (o) nic míňno less

poslední: v neposlední řadělast but not least

ručička: hodinová/malá ručičkahour/little hand

řada: a v neposlední řaděand last but not least

spíš: tím spíš nestill less (so)

strana: Malá Stranathe Lesser Town

teprve: (a) už teprve nemuch less

trochu: aspoň trochuat least a bit

zlo: vybrat (si) menší ze dvou zelchoose the lesser of two evils

žalostně: žalostně málo čehoprecious little/few of sth

drobnost: jen taková malá drobnost ode mnejust a little something from me

fuk: Je mi to fuk.I don't give a (tinker's) damn., I don't care a fig., I couldn't care less.

krapet: Je to krapet složité.It is a little bit complicated.

maličkost: taková maličkost ode mne pozornosta little something from me

mít: Měli jsme málo peněz.We had little money.

necelý: za necelý rokin less than a year

nejméně: co nejméněas little as possible

peníze: Mám málo peněz.I have little money.

prozradit: Prozradím vám malé tajemství.I'll let you in on a little secret.

sestra: mladší/starší sestralittle/elder sister

solit: Měl bys míň solit.You should use less salt.

vliv: mít malý vliv na cohave little influence on sth

vykašlat se: Na to se můžu vykašlat.I don't give a damn about it., I couldn't care less.

významný: málo/velmi významnýof little/great import(ance)

zapršet: Trošku zapršelo.There was a little/light/shower of rain.

kvapný: Práce kvapná málo platná.Haste makes waste., More haste, less speed.

pomalu: Spěchej pomalu.More haste less speed., Haste makes waste.