Hlavní obsah

expensive [ɪkˈspensɪv]

Přídavné jméno

  • drahý, nákladnýsomething less expensiveněco levnějšíhoenergetically expensiveenergeticky náročný pohyb ap.

Vyskytuje se v

way: way too expensivepříliš drahý

must: It must have been expensive.To muselo být drahé.

draze: look expensivevypadat draze

levný: cheaper, less expensivelevnější

drahý: It is too expensive for me.Je to na mě příliš drahé.

příliš: It is too expensive.Je to příliš drahé.

expensive: something less expensiveněco levnějšího