Hlavní obsah

expensive [ɪkˈspensɪv]

Přídavné jméno

  • drahý, nákladnýsomething less expensiveněco levnějšíhoenergetically expensiveenergeticky náročný pohyb ap.

Vyskytuje se v

way: way too expensivepříliš drahý

must: It must have been expensive.To muselo být drahé.

draze: vypadat drazelook expensive

levný: levnějšícheaper, less expensive

drahý: Je to na mě příliš drahé.It is too expensive for me.

drahý: (mnohem) dražší(much) more expensive

drahý: ty nejdražší obchodythe most expensive stores

draze: V Londýně je draho.London is an expensive city.

příliš: Je to příliš drahé.It is too expensive.