Hlavní obsah

expensively [ɪkˈspensɪvlɪ]

Vyskytuje se v

expensive: something less expensiveněco levnějšího

expensive: energetically expensiveenergeticky náročný pohyb ap.

way: way too expensivepříliš drahý

must: It must have been expensive.To muselo být drahé.

draze: vypadat drazelook expensive

levný: levnějšícheaper, less expensive

drahý: Je to na mě příliš drahé.It is too expensive for me.

drahý: (mnohem) dražší(much) more expensive

drahý: ty nejdražší obchodythe most expensive stores

draze: V Londýně je draho.London is an expensive city.

příliš: Je to příliš drahé.It is too expensive.