Hlavní obsah

draze, draho

Příslovce

  • at a high price(až příliš ap.) dear(ly)V Londýně je draho.London is an expensive city.vypadat drazelook expensive

Vyskytuje se v

draze: vypadat drazelook expensive

kámen: drahý kámen drahokamprecious stone, gemstone

kov: těžký/lehký/drahý/ušlechtilý/vzácný kovheavy/light/precious/noble/rare metal

prodat: prodat co levně/drazesell sth cheap/dear

zaplatit: draze zaplatit za copay dearly for sth

příliš: Je to příliš drahé.It is too expensive.

cost: přijít koho drahocost sb dear(ly)

metal: těžké/drahé/barevné kovyheavy/precious/non-ferrous metals

money: drahé peníze vypůjčené na vysoký úrokekon. dear money

other: moje drahá polovička choť ap.my other half

precious: drahé kovyprecious metals

way: příliš drahýway too expensive

dearly: i přen. To ho přišlo draho.That cost him dearly.

must: To muselo být drahé.It must have been expensive.

drahý: drahé kovyprecious metals