Hlavní obsah

draze, draho

Příslovce

  • at a high price(až příliš ap.) dear(ly)V Londýně je draho.London is an expensive city.vypadat drazelook expensive

Vyskytuje se v

drahý: drahé kovyprecious metals

kámen: drahý kámen drahokamprecious stone, gemstone

kov: těžký/lehký/drahý/ušlechtilý/vzácný kovheavy/light/precious/noble/rare metal

prodat: prodat co levně/drazesell sth cheap/dear

zaplatit: draze zaplatit za copay dearly for sth

drahý: Je to na mě příliš drahé.It is too expensive for me.

drahý: (mnohem) dražší(much) more expensive

drahý: ty nejdražší obchodythe most expensive stores

drahý: Drahá Evo ...Dear Eve ...

příliš: Je to příliš drahé.It is too expensive.

cost: cost sb dear(ly)přijít koho draho

metal: heavy/precious/non-ferrous metalstěžké/drahé/barevné kovy

money: ekon. dear moneydrahé peníze vypůjčené na vysoký úrok

other: my other halfmoje drahá polovička choť ap.

precious: precious metalsdrahé kovy

way: way too expensivepříliš drahý

dearly: That cost him dearly.i přen. To ho přišlo draho.

dearly: He paid dearly for his mistake.Za svůj omyl draze zaplatil.

must: It must have been expensive.To muselo být drahé.