Hlavní obsah

dearly [ˈdɪəlɪ]

Příslovce

  1. velice, vroucně milovat ap.
  2. form.strašně, hrozně chtít, přát siwould dearly like/love tostrašně rád(a) by(ch)
  3. draze, draho zaplatit ap.That cost him dearly.i přen. To ho přišlo draho.

Příslovce

  1. pay dearly for sth draze zaplatit za coHe paid dearly for his mistake.Za svůj omyl draze zaplatil.

Odvozená slova

dear

Vyskytuje se v

dearly: draze zaplatit za copay dearly for sth

near: čí nejbližší rodina a přátelé, blízcí a milíone's nearest and dearest

sir: Vážený pane formální oslovení na začátku dopisuDear Sir

cost: přijít koho drahocost sb dear(ly)

hold: cenit si, vážit si čeho, ctít co hodnoty ap.hold sth dear

money: drahé peníze vypůjčené na vysoký úrokekon. dear money

pán: Vážený pane v dopiseDear Sir

paní: Vážená paní v dopiseDear Madam

prodat: prodat co levně/drazesell sth cheap/dear

vážený: Vážený pane osloveníDear Sir

zaplatit: draze zaplatit za copay dearly for sth

ach: Ach (můj) Bože!Oh, (my) God!, Oh dear (God)!

dojet: Na to dojedeš.It'll be your undoing., It'll cost you dear.

drahý: Drahá Evo ...Dear Eve ...

milý: Milý JaneDear John

draze: To tě přijde draho.It will cost you dear.

dear: Ježiši!, Proboha!, Bože bože! při překvapení, zklamání ap.oh dear!, dear me!, dear, dear!