Hlavní obsah

prodat

Dokonavé sloveso

  1. (provést prodej) co komu za co sell sth to sb for sth(rozprodat) sell off(dát za) let sb have sth for sthprodat co levně/drazesell sth cheap/dear
  2. (zaprodat) koho hovor. sell sb down the river, betray sb

Vyskytuje se v

komisní: komisní prodejconsignment sale, sale or return (system)

malý: prodej v malémretail sale

prodej: na prodejfor sale

prodej: prodej na splátkyinstallment sale

prodej: maloobchodní/velkoobchodní prodejretail(ing)/wholesale

pultový: pultový prodejover-the-counter sale

splátka: prodej na splátkyinstal(l)ment sale

že: Byla tak hloupá, že to prodala.She was such a fool as to sell it.

cannibalize: ekon. cannibalize (the) saleskanibalizovat/ohrozit/snížit prodej(nost) produktu téže firmy jiným vlastním produktem

consignment: consignment salekonsignační/komisní prodej

dealing: drug dealingprodej drog

go: going (once), (going) twice, ... gonepoprvé, podruhé, ... prodáno vyvolávání při dražbě

instalment: instalment salesplátkový prodej na splátky

office: ticket/BrE booking officepokladna, prodej lístků v kině ap.

option: ekon. call/put optionkupní/prodejní opce, opční koupě/prodej

sale: retail salemaloobchodní prodej

sale: (on) sale or returnkomisní prodej

sell: underhand sellpokoutný prodej pod rukou

sell: wholesale sellvelkoobchodní prodej

short: ekon. short saleprodej nakrátko

treaty: sell sth by private treatyprodat co přímou dohodou ne dražbou ap.

unsold: go unsoldneprodat se zboží ap.

one: He sold his house and moved to a smaller one.Prodal svůj dům a přestěhoval se do menšího.

outsell: The latest model outsold all previous ones.Posledního modelu se prodalo více než všech předchozích.