Hlavní obsah

instalment, AmE! installment [ɪnˈstɔːlmənt]

Vyskytuje se v

instalment: splátkový prodej na splátkyinstalment sale

overdue: nezaplacená splátka, splátka v prodleníoverdue installment

pay: platit ve splátkáchpay by instalments

redemption: umoření (dluhu) splátkamiekon. redemption by instalments

koupě: koupě na splátkyinstallment purchase, BrE hire purchase, HP

nákup: nákup na splátkyBrE hire purchase, AmE installment plan

po: po částechin parts, splácet in installments

pokračování: vydávat co na pokračováníserialize sth, publish sth in instalments

prodej: prodej na splátkyinstallment sale

splátka: nákup na splátkyAmE installment buying/plan, BrE hire purchase, zkr. HP