Hlavní obsah

po

Předložka

 1. (později v čase) afterJe po všem.It is over.Až po vás.You first., After you., AmE Go ahead.
 2. (o části)po částechin parts, (splácet) in installments
 3. (za kus) a piece(každý) each
 4. (po povrchu ap.) along(dolů ap.) downJděte po schodech.Take the stairs.po celém světěthroughout/all over/all around the world
 5. (o způsobu) in the ... mannerpo hlavěheadlong
 6. (až) po (vyjádření meze) up to
 7. (kolikáté) (for) timepo každéeach time
 8. (během, v průběhu) forpo cestě udělat ap.on the waypo dobu čehoduring sthpo celý co obdobíthroughout sth
 9. (směřování pohybu) down sth(podél ap.) alongjít po cestěgo down the road, follow the road
 10. (snaha, touha ap.) fortoužit polong for
 11. (původci) after
 12. (stejně, ve shodě) afterpo pravdě řečenoto tell the truth
 13. (prostřednictvím) through, via(na) onpo telefonuover the phonePo tom ti nic není., Co je ti po tom?That's none of your business.
 14. (podle znaku) by

Vyskytuje se v

after: pozítří, den po zítřkuthe day after tomorrow

after-hours: obchodování po uzavření burzyekon. after-hours trading

agree: po dohodě s, na základě/dle dohody s kýmas agreed with sb

application: k dostání po zaslání žádosti, k mání na žádostavailable on application

armchair: cestovatel/cestování prstem po mapěarmchair traveller/travel

arrangement: po předchozí dohoděby prior arrangement

as: pokud rozsahem ap., až do/k/po místně, dojít ap.as far as

aspect: ve všech ohledech, po všech stránkáchin all aspects

bid: pokusit se dostat k moci, sáhnout po mocimake a bid for power

bite: stopy po zubech kousnutíbite marks

business: jít si po své prácigo about one's business

close: při/po důkladnější prohlídce(up)on closer inspection

come: Vlasy jí sahají až po pás.Her hair comes down to her waist.

commerce: elektronické obchody, obchodování po internetu, virtuální obchodováníe-commerce

consensus: na základě dohody, po vzájemné shodě, na základě obecného souhlasuby consensus

consideration: po dlouhém zvažování/pečlivém uváženíafter much/careful consideration

consultation: po poradě s kým, na základě porady s kýmin consultation with sb

demand: zájem o odborníky, poptávka po odbornícíchdemand for specialists

detention: nechat koho po školekeep sb in detention

ex: retroaktivní, s retroaktivním účinkem, po činu (ustavený)ex post facto

expiration: při/po vypršení/uplynutíon expiration

fed up: mít už plné zuby/až po krk/dost čehobe fed up with sth

fore: na přídi a na zádi, po celé délce, vpředu i vzadu lodi, letadlafore and aft

forty: mít po čtyřicítce věku, být čtyřicátníkbe in one's forties

four: lézt po čtyřechcrawl on all fours

from: od ... do ... o čase, od ... (až) po ... místně, rozsahem, z ... na ... změnafrom ... to ...

gasp: vzdechnout, zalapat po dechu, heknoutgive a gasp

hindsight: při pohledu nazpět, s odstupem času, viděno z dnešního pohledu, po úvazewith (the benefit of) hindsight

hunger: touha po úspěchuhunger for success

hungover: mít kocovinu, být po opicibe hungover

inch: kousek po kousku, krok po krokuby inches

Indian: kuře po indickugastr. Indian chicken

item: jeden po druhém, postupně, nezávisle na soběitem-by-item

keep off: nevstupujte na trávník, nešlapejte po trávěkeep off the grass

lapse: po určité době, po časeafter a lapse of time

leap: skočit po příležitostileap at the chance

left: po vaší levici, nalevoon your left

long: po celý rokall year long

lotion: voda po holeníafter-shave lotion

manner: na způsob čeho, ve stylu čeho/koho, po vzoru kohoin the manner of sth/sb

married: příjmení po svatběmarried name

matter: po pravdě řečeno, vlastně ve skutečnostias a matter of fact

mutual: po vzájemné dohodě, vzájemnou dohodouby mutual consent

non-custodial: rodič, jemuž nebylo po rozvodu svěřeno dítě do péčenon-custodial parent

outwards: zaměřit se na vnější možnosti, rozhlížet se po možných partnerech z venku v navazování vztahů ap.look outwards

over: skončit co, být po čembe over

pant: lapat po dechupant for breath

payment: zaplacení ihned po obdržení fakturypayment on invoice

phantom: = dojem pacienta po amputaci, že amputovanou končetinu stále mámed. phantom limb

piece: od kusu placený ap., po kusech prodávatby the piece

profit: zisk před zdaněním/po zdaněníekon. profit before tax/after tax

refrigerate: po otevření uchovávejte v chladničcerefrigerate/keep refrigerated after opening

rest: po zbytek životafor the rest of my life

right: právem, po právuby right

river: po/proti proudu (řeky)down/up (the) river

sequence: jeden po druhém, po sobě jdoucíin sequence

shopping: prohlížení výkladních skříní, chození po obchodech bez úmyslu něco koupitwindow shopping

side: stát při kom/po boku komu podporovat ap.be by/at sb's side

sightseeing: okružní jízda (po památkách), prohlídka památek s průvodcem hl. z autobusu ap.guided sightseeing tour

slap: poplácat koho po zádechslap sb on the back

small: postupně, po troškáchby small degrees

black out: Po bouři byla celá města bez světla.Whole cities were blacked out after the storm.

climb: vyjít po schodechclimb the stairs

corridor: chodbou, po chodbědown the corridor

deep: po kolena hluboký vrstva sněhu ap.knee deep

due: po náležitém zváženíafter due consideration

feel for: Šátral kolem sebe po baterce.He felt around for the torch.

forward: sedadla po směru jízdyseats facing forward

homesick: Stýská se jí po domově.She's homesick.

hour: Je pět minut po celé.It is five minutes past the hour.

in: vyráběný po milionechproduced in millions

may: Nemoc se (třeba) nemusí po několik let projevit.The disease may not show for years.

name: bar pojmenovaný po ...a bar named after ...

paralysed: Po nehodě zůstal ochrnutý.The accident left him paralysed.

phone: po telefonu, telefonicky sdělit ap.over the phone

repayable: Půjčku je možno splácet po dobu deseti let.The loan is repayable over ten years.

retribution: touha po odvetěthirst for retribution

round: po celém světě, všude po světěall round the world

run: Mráz mi přejel po zádech.A shiver ran down my spine.

sidewalk: jít po chodníkugo along/down the sidewalk

send: Z toho mi běhá mráz po zádech., Z toho mě mrazí v zádech.It sends shivers down my spine.

přihrádka: post-office box, PO Boxpoštovní přihrádka

terminál: payment terminal, POS terminalplatební terminál