Hlavní obsah

po

Předložka

 1. (později v čase) afterJe po všem.It is over.Až po vás.You first., After you., AmE Go ahead.
 2. (o části)po částechin parts, (splácet) in installments
 3. (za kus) a piece(každý) each
 4. (po povrchu ap.) along(dolů ap.) downJděte po schodech.Take the stairs.po celém světěthroughout/all over/all around the world
 5. (o způsobu) in the ... mannerpo hlavěheadlong
 6. (až) po (vyjádření meze) up to
 7. (kolikáté) (for) timepo každéeach time
 8. (během, v průběhu) forpo cestě udělat ap.on the waypo dobu čehoduring sthpo celý co obdobíthroughout sth
 9. (směřování pohybu) down sth(podél ap.) alongjít po cestěgo down the road, follow the road
 10. (snaha, touha ap.) fortoužit polong for
 11. (původci) after
 12. (stejně, ve shodě) afterpo pravdě řečenoto tell the truth
 13. (prostřednictvím) through, via(na) onpo telefonuover the phonePo tom ti nic není., Co je ti po tom?That's none of your business.
 14. (podle znaku) by

Vyskytuje se v

after: the day after tomorrowpozítří, den po zítřku

after-hours: ekon. after-hours tradingobchodování po uzavření burzy

age: down (through) the agespo celé věky

agree: as agreed with sbpo dohodě s, na základě/dle dohody s kým

application: available on applicationk dostání po zaslání žádosti, k mání na žádost

armchair: armchair traveller/travelcestovatel/cestování prstem po mapě

arrangement: by prior arrangementpo předchozí dohodě

as: as far aspokud rozsahem ap., až do/k/po místně, dojít ap.

aspect: in all aspectsve všech ohledech, po všech stránkách

bite: bite marksstopy po zubech kousnutí

breath: intake of breathprudký nádech, i přen. zalapání po dechu v šoku ap.

business: go about one's businessjít si po svém

close: (up)on closer inspectionpři/po důkladnější prohlídce

come: Her hair comes down to her waist.Vlasy jí sahají až po pás.

commerce: e-commerceelektronické obchody, obchodování po internetu

consensus: by consensusna základě dohody, po vzájemné shodě

consideration: after much/careful considerationpo dlouhém zvažování/pečlivém uvážení

consultation: in consultation with sbpo poradě s kým, na základě porady s kým

demand: demand for specialistszájem o odborníky, poptávka po odbornících

detention: keep sb in detentionnechat koho po škole

detention: be kept in detention, hovor. get a detentionbýt/zůstat po škole

expiration: on expirationpři/po vypršení/uplynutí

fact: after the factex post, až po tom, až po činu

fed up: be fed up with sthmít už plné zuby/až po krk/dost čeho

fore: fore and aftna přídi a na zádi, po celé délce, vpředu i vzadu lodi, letadla

forty: be in one's fortiesmít po čtyřicítce věku, být čtyřicátník

four: crawl on all fourslézt po čtyřech

from: from ... to ...od ... do ... o čase, od ... (až) po ... místně, rozsahem, z ... na ... změna

gasp: give a gaspvzdechnout, zalapat po dechu, heknout

gasp: gasp for breath/air(za)lapat po dechu/vzduchu, popadat dech

hour: AmE hour by hourhodinu po hodině, (hodinu) co hodinu, každou hodinu

hunger: hunger for successtouha po úspěchu

hungover: be hungovermít kocovinu, být po opici

inch: by incheskousek po kousku, krok po kroku

Indian: gastr. Indian chickenkuře po indicku

item: item-by-itemjeden po druhém, postupně

keep off: keep off the grassnevstupujte na trávník, nešlapejte po trávě

lapse: after a lapse of timepo určité době, po čase

leap: leap at the chanceskočit po příležitosti

left: on your leftpo vaší levici, nalevo

long: all year longpo celý rok

long: the whole day longpo celý den

lotion: after-shave lotionvoda po holení

manner: in the manner of sth/sbna způsob čeho, ve stylu čeho/koho, po vzoru koho

married: married namepříjmení po svatbě, vyvdané příjmení

matter: as a matter of factpo pravdě řečeno, vlastně ve skutečnosti

mutual: by mutual consentpo vzájemné dohodě, vzájemnou dohodou

non-custodial: non-custodial parentrodič, jemuž nebylo po rozvodu svěřeno dítě do péče

over: be overskončit co, být po čem

pant: pant for breathlapat po dechu

payment: payment on invoicezaplacení ihned po obdržení faktury

phantom: med. phantom limb= dojem pacienta po amputaci, že amputovanou končetinu stále má

piece: by the pieceod kusu placený ap., po kusech prodávat

point: at all pointsve všech ohledech, po všech stránkách

profit: ekon. profit before tax/after taxzisk před zdaněním/po zdanění

razor: razor bumpspupínky/vyrážka po holení

readily: readily availableihned k dispozici, přen. ihned po ruce

refrigerate: refrigerate/keep refrigerated after openingpo otevření uchovávejte v chladničce

rest: for the rest of my lifepo zbytek života

right: by rightprávem, po právu

right: do sb rightpřiznat práva komu, učinit komu po právu

river: down/up (the) riverpo/proti proudu (řeky)

seeker: seekers after truthlidé, pídící se po pravdě

sequence: in sequencejeden po druhém, po sobě jdoucí

shopping: window shoppingprohlížení výkladních skříní, chození po obchodech bez úmyslu něco koupit

side: be by/at sb's sidestát při kom/po boku komu podporovat ap.

sightseeing: guided sightseeing tourokružní jízda (po památkách), prohlídka památek s průvodcem hl. z autobusu ap.

sightseeing: go/do some sightseeingprohlédnout si památky, jít se podívat po památkách

slap: slap sb on the backpoplácat koho po zádech

small: by small degreespostupně, po troškách

after: right after breakfasthned po snídani

black out: Whole cities were blacked out after the storm.Po bouři byla celá města bez světla.

business: Go about your business.Jdi si po svém.

business: It's not your business.To není tvoje věc., Po tom ti nic není.

climb: climb the stairsvyjít po schodech

corridor: down the corridorchodbou, po chodbě

deep: knee deeppo kolena hluboký vrstva sněhu ap.

detention: They were kept in detention.Byli (necháni)/Zůstali po škole.

due: after due considerationpo náležitém zvážení

feel for: He felt (around) for the torch.Šátral (kolem sebe) po baterce.

forward: seats facing forwardsedadla po směru jízdy

homesick: She's homesick.Stýská se jí po domově.

hour: It is five minutes past the hour.Je pět minut po celé.

in: produced in millionsvyráběný po milionech

may: The disease may not show for years.Nemoc se (třeba) nemusí po několik let projevit.

name: a bar named after ...bar pojmenovaný po ...

over: I'm glad it's all over.Jsem rád, že už je po všem.

overwhelm: She was overwhelmed by a longing for ...Zmocnila se jí touha po...

paralysed: The accident left him paralysed.Po nehodě zůstal ochrnutý.

phone: over the phonepo telefonu, telefonicky sdělit ap.