Hlavní obsah

May

Podstatné jméno, rod mužský

  • MayaMayovéthe Maya(s)

Vyskytuje se v

buď: buď jak buďin any event, come what may

máj: První májMay Day

May: the Maya(s)Mayové

průvod: prvomájový průvodMay Day parade

síla: vší silou, ze všech sil zabrat ap.with all one's might

všechen, všechna, všechno: ze všech sil, vší silouwith all one's might

: Ať se stane cokoli ...Whatever happens, Come what may ...

by: Mohl by...He could..., potenciálně He might...

být: Buď jak buď.Be it as it may., cokoli se stane Come what may., tak či tak In any event.

cokoli: Ať už si myslíte cokoli ...Whatever you may think ...

domyslet: Bojím se domyslet, co by se mohlo stát.I fear to think of what might happen.

dovolení: S dovolením!Excuse me!, smím May I?

dovolit: Dovolíte?May I?, Excuse me!

hodit se: To se může hodit.It may come in handy.

moct: Mohu otevřít okno?May I open the window?

možná: Možná se zítra vrátím.I may be back tomorrow.

nabídnout: Mohu vám nabídnout ...?Can/May I offer you ...?

plést se: Možná se pletu.I may be wrong.

položit: Mohu vám položit otázku?May I ask you a question?

požádat: Mohu vás o něco požádat?May I ask you for something?, Will you do me a favour?

prosit: Smím prosit?May I have this dance?

přisednout: Mohu si přisednout?May I join you?, Do you mind if I sit here?

působit: Mohlo by to působit negativně.It might have a negative effect.

smělý: Že jsem tak smělý ...If I may dare ask ...

smět: Smím jít?May I go?

třeba: Mohli bychom třeba zajít ...We might go to ...

vnímat: Mohli by to vnímat jako urážku.They might perceive it as an insult.

vpředu: Můžu sedět vepředu?May I sit at/in the front?

všichni, všechny, všechna: snažit se ze všech sildo one's best, do sth with all one's might

concern: příslušné odpovědné osobě, k rukám osoby, které se to týká na dopisech s nejasným adresátemto whom it may concern

may: nemuset nebýt nutně takovýmay not

again: Mohou, ale taky nemusí.They may, but there again they may not.

attention: Můžete mi věnovat pozornost?May I have your attention?

beginning: na začátku květnaat the beginning of May

dance: Smím prosit?May I have this dance?

might: Možná, že toho budu později litovat.I might regret it later.

the: pátého květnathe fifth of May

unconnected: Tyto případy nemusí mít žádnou spojitost.These cases may be unconnected.

use: Mohu si od vás zavolat?May I use your phone?

well: Stejně tak to mohli být lupiči.They might as well be robbers.

case: podle okolností/toho, případně, eventuálněas the case may be