Hlavní obsah

hodit se

Nedokonavé sloveso i dokonavé sloveso

  1. (ladit ap.) k čemu match sth, go (well)/(together) with sth(na daný účel ap.) na co be suitable for sb/sth, ke komu(slušet ap.) suit sb/sthform. befit sbhodit se k soběgo together (well)Ty boty se ti hodí k obleku.The shoes match your suit.
  2. (slušet se) be appropriate/becoming
  3. (vyhovovat) komu suit sb(přijít vhod ap.) come in handy/useful(potřebám též) be right for sbTo se mi hodí. vyhovujeIt suits me (fine).Hodí se ti to příští týden?Is next week OK for you?, Does next week suit you?To se může hodit.It may come in handy.Hodí se to pro mne? mé potřebyIs it right for me?

Vyskytuje se v

hodit: hurry up, hovor. shake a leg, v rozkazu look sharp, slang. make it snappyhodit sebou pospíšit si

marod: pretend illness, vyhýbat se povinnosti malinger, pracovník go sick, slang. swing the leadhovor. hodit se marod

mince: flip a coinhodit si mincí

sebou: Shake a leg!, Make it snappy!Hoď sebou!

krám: suit sb, suit sb's planshodit se komu do krámu

dressed up: get dressed uphodit se do gala

go: go togetherhodit se k sobě dvě věci ap.

match: be a (perfect) match for sb/sthhodit se (skvěle) ke komu, k čemu

purpose: suits sb's purposeshodit se komu

sick: go sickudělat se špatně komu, (začít) zvracet, hovor. hodit se marod, jít na nemocenskou, přen. onemocnět

sickie: pull/throw/take/chuck a sickiehodit se marod, být marod nejít do práce

smarten up: smarten osf updát se do pořádku, upravit se, hodit se do gala

spruce up: spruce osf updát se do pucu, hodit se do gala, vyparádit se

toss: toss for sthhodit si mincí, losovat o co hozením mince

useful: be useful for sthhodit se na co

become: Don't be rude, it doesn't become you.Nebuď sprostý, nehodí se to k tobě.

spin: spin a coinhodit si mincí

come: not come amisshodit se, šiknout se, přijít vhod

wink: have forty winksdát si dvacet, zdřímnout si, dáchnout si, hodit si šlofíka, schrupnout si

hodit se: go together (well)hodit se k sobě