Hlavní obsah

come [kʌm]

Slovesopt came, pp come

 1. (při)jít, (při)jetUžívá se typicky o pohybu směrem k mluvčímu či spolu s mluvčím ap.Come on in.Pojď(te) dál.Come with me.Pojď(te) se mnou.come to see sbpřijít na návštěvu za kým kohocome runningpřiběhnoutcome within sth of sb/sthpřiblížit se ke komu/čemu na méně než kolikCome and meet ...Seznam(te) se s ...
 2. o změně stavucome aliveožít, probudit secome looseuvolnit se, povolit součástka ap.
 3. to sth dojít, dorazit, dospět kam, k čemu místně i přeneseněcome to a conclusiondojít k závěru
 4. come up to sth dosahovat, sahat (až) kam oděv ke kolenům ap.Her hair comes down to her waist.Vlasy jí sahají až po pás.
 5. dospět, chýlit (se), blížit (se) čeho ke konci ap.come near sthblížit se čemu
 6. to do sth začít dělat cocome to like sbzačít mít rád, postupně si oblíbit koho
 7. come (to happen) stát se, přihodit se
 8. napadnout koho co myšlenka, nápadIt came to him ...Napadlo ho ...
 9. sth to sb připadnout co komu důchod, dědictví ap.
 10. come before sth/to sth přijít před co/k čemu, dostat se před co/k čemu soud ap.
 11. to sth přijít na kolik o penězích
 12. come from pocházet z odkud, mít (původem) kde, v čem, být z
 13. come from/of sth vzejít, pramenit z čeho
 14. skončit, být, doběhnout kdo/co na určitém místě v závodě
 15. být k dostání, být na trhu v určitém provedení
 16. hovor.udělat se mít orgasmus
 17. come trueuskutečnit se sen ap.

Vyskytuje se v

age: come of agestát se plnoletým, dosáhnout plnoletosti, dospět

aid: go to sb's aid, come to the aid of sbjít komu na pomoc

alive: come alive(znovu) ožít, obživnout, přen. stát se živějším vyprávění, popis

along: come alongpřijít (taky), jít společně na určité místo

amiss: sth would not come/go amissco BrE by neuškodilo, by přišlo vhod/se hodilo, hovor. by bodlo

before: come before sb/sthbýt důležitější než kdo/co, mít přednost před čím

bump: come (back) down to earth with a bumpdopadnout tvrdě na zem, vrátit se (rázem) do tvrdé reality

circle: come/turn full circlevrátit se zpět na začátek/do počátečního bodu cyklický vývoj

clean: come clean about sthkápnout božskou o čem, vyrukovat s pravdou ven o čem

closet: come out of the closetpřiznat se k homosexualitě

come along: Come along!Dělej!, Pohni (si)! rychle

come along: be coming alongdělat pokroky, jít, vyvíjet se co jak

come in: have money coming inmít pravidelný příjem peníze

come off: Come off it!Nekecej!, Nech toho!

come on: be coming onzačínat u koho, lézt na koho nemoc, bolest ap.

come on: be coming onvyvíjet se jak, dělat pokroky v čem, postupovat (kupředu) jak

come on: Come on!No tak!, Pojď! povzbuzení

come on: Come on!Dělej!, Pohni! pobídka ke spěchu

come on: Come on!Ale jdi!, Neříkej! nevěřícný údiv

come out: come out for/against sthvystoupit na podporu čeho/proti čemu

come out: come out on strikevstoupit do stávky, zahájit stávku

come over: come over (all)sth hovor. začít náhle být jaký, (náhle) pocítit, začít pociťovat co závrať, radost ap.

come up: be coming upnadcházet, blížit se, chystat se co

come up to: be coming up tosth blížit se k čemu o čase, stavu

complete: come complete with sthpatřit dohromady k čemu, být v sadě s čím

cow: until the cows come homedo soudného dne dlouho, často bez výsledku

cropper: come a cropperpadnout na hubu, pohořet, zcela ztroskotat

earth: come down to earthvrátit se (nohama) na zem

easy: easy come, easy golehce nabyl, lehce pozbyl majetek

effect: take effect, come into effectnabýt platnosti, vstoupit v platnost zákon ap.

end: come to an endskončit válka ap.

face: come face to face with sbsetkat se osobně/tváří v tvář s kým

fire: come under firedostat se pod palbu

fire: come/be under fire from sbstát se/být terčem čí kritiky

first: come firstbýt přednější, mít přednost před čímkoliv jiným

first: First come first served.Kdo dřív přijde, ten dřív mele.

goods: deliver/come up with the goodssplnit očekávání, udělat, co se očekávalo

grief: come to griefšpatně dopadnout, skončit neúspěchem, pohořet

grip: get/come to grips with sth(začít) řešit, poprat se, vypořádat se s čím problémy ap.

halt: come to a haltzastavit se

handy: come in handypřijít vhod, hodit se

harm: come to no harmnepřijít k újmě

how: How come/so?Jak to?

in: come invstoupit, vejít, jít dovnitř kam do pokoje ap.

in: come inpřijet vlak ap., připlout loď ap.

life: come to lifeožít, oživnout, probudit se k životu aktivita ap.

light: come to lightvyjít najevo fakt ap., provalit se aféra ap.

mind: come to mindvybavit se komu co, napadnout koho co, vytanout na mysli co komu myšlenka

naturally: come naturally to sbpřipadnout přirozené komu

notice: come to sb's noticeupoutat čí pozornost

operation: come into operationzačít fungovat systém, vstoupit v platnost, nabýt účinnosti norma

own: come into one's ownuplatnit se, dojít uplatnění, realizovat se, prosadit se

play: come/be brought into playvstoupit do hry, přijít/dostat se ke slovu faktor ap.

point: come to the pointdostat se k věci člověk v hovoru ap.

rain: (come) rain or shineza každých podmínek, ať se děje, co se děje, za každého počasí jít na procházku, trénovat ap.

rest: come to restzastavit se přestat se pohybovat, o věci

sense: come to one's sensesdostat rozum, přijít k rozumu

shape: the shape of things to comepočátek nového vývoje

sticky: come to a sticky endšpatně skončit

term: come to terms with sthsmířit se, vyrovnat se s čím

ton: come down on sb like a ton of brickspodat si koho, došlápnout si na koho

true: come truesplnit se, vyplnit se, doopravdy se stát sen ap.

unstuck: come unstuckodlepit (se), uvolnit (se), odchlípnout (se)

unstuck: come unstuckselhat, ztroskotat, zkrachovat, dopadnout špatně

useful: come in usefulhodit se, uplatnit se

wash: come out in the washvyjít najevo, ukázat se pravda ap.

way: come a long wayvýrazně pokročit, dostat se mnohem dál, vypracovat se

adrift: come adrift from sthuvolnit se od čeho jedno od druhého

apart: come apartrozpadnout se na části

attack: come under attack from sbbýt napaden kým

being: come into beingvzniknout

blossom: come into blossomrozkvést, jít do květu

bud: come into budrozpučet, vypučet, vyrašit

close: be/come close to sthi přen. blížit se čemu, být blízko čeho

come into: come into beingvzniknout

come into: come into sightobjevit se v dohledu ap.

come out: come out on topbýt (nakonec) nejlepší, zvítězit, vyjít (z toho) jako vítěz

come to: come to nothingpřijít v niveč, vyjít naprázdno, padnout plán ap.

come up: Coming up (next) ...Následuje..., Ještě uvidíte... další pořad ap.

coming: second coming of Christdruhý příchod Krista

conclusion: come to the conclusion that ...dojít k závěru, že ...

contact: come into contact with sb/sthpřijít do styku, dostat se do kontaktu s kým/čím

dead: come to a dead stopi přen. úplně se zastavit

existence: come into existencevzniknout

expectation: not live/come up to expectationsnenaplnit očekávání

fashion: come into/go out of fashionpřijít do/vyjít z módy

focus: come into focuszaostřit se, vyostřit se obraz, záběr ap.

force: come into forcevstoupit v platnost, nabýt účinnosti

fore: come to the foredostat se do popředí

foreground: come to the foregrounddostat se do popředí