Hlavní obsah

light [laɪt]

Podstatné jméno

 1. světlodim lighttlumené světlolight of daydenní světloinfrared lightinfračervené světlospeed of lightrychlost světla
 2. lights semaforlights hovor. světla
 3. světlík, okénko pro vstup světla
 4. light(s) přen.publicita, pozornost veřejnosti
 5. lights slang.kukadla, bulvy oči
 6. hovor.oheň k zapálení cigarety ap.

Přídavné jméno

 • It's still light.Je ještě světlo.be lightbýt světlo venku

Přídavné jméno

 1. lehký o vázesport. light flyweightpapírová váha do 48 kgsport. light middleweightlehká střední váhasport. light welterweightwelterová váhatravel lightcestovat na lehko s minimem zavazadel
 2. mírný, lehký, nevýraznýlight airvánek o rychlosti 1,6 - 4,8 km/h
 3. kyprý, lehký, vzdušný zemina ap.
 4. světlý, bledý barvalight hairedsvětlovlasý
 5. světle..., bledě... jaký o barvělight bluebleděmodrý
 6. light sleeplehký spánek, lehké spaní
 7. tichý, klidný hlas ap.light table wineslehká stolní vína
 8. light worklehká práce
 9. mírný, shovívavý postih ap.light sentencemírný trest
 10. ling.nepřízvučný slabika
 11. nenáročný, lehký, odpočinkový literatura ap.
 12. odlehčený, nevážný, nadnesený projev ap.He said it in a light way.Řekl to odlehčeně.

Vyskytuje se v

light: lightssemafor, hovor. světla

parking light: parking lightsparkovací světla

red light: red-lightčást města, kde jsou prostitutky a nevěstince

strobe: strobe (light)stroboskopické/blikající/výbojkové světlo na diskotéce ap.

sweetness: (all) sweetness and lightidyla, idylická záležitost

touch paper: light the (blue) touch paperwith sb (vy)dráždit, vyburcovat koho, vyvolávat ostrou odezvu u koho

trick: trick of the lightoptický klam

armed: light-armedlehce ozbrojený

artificial: artificial lightumělé osvětlení

brake: brake lightsbrzdová světla

bring: bring sth to lightvynést co na světlo, objevit co, odhalit co

Christmas: Christmas lightsvánoční osvětlení světelné řetězy ap.

city: city lightssvětla velkoměsta

coloured: light-colouredsvětlý

daytime: daytime running lightssvětla pro denní svícení aut

dome: dome lightstropní světlo kabiny auta

fire: light/make a firezapálit/rozdělat oheň

fitting: light fittingssvítidla odnímatelná, doplňky svítidel objímky ap.

fog: fog lightsmlhová světla, mlhovky

guide: guiding lightvynikající osobnost, zářný příklad

halogen: halogen lighthalogenové světlo

hazard: dopr. hazard lightsvýstražná světla, výstražné blikače

incandescent: incandescent lightingžárovkové osvětlení

lightning: bolt of lightingblesk i vyobrazení

sensor: light sensorsvětelné čidlo

shed: shed light on sthosvětlit co, vnést světlo do čeho

standby: standby lightingnouzové osvětlení

strike: strike a lightvykřesat oheň křesadlem ap., škrtnout zápalkou

studio: studio lightingateliérové osvětlení

turn on: turn on the lightsrozsvítit

velocity: fyz. velocity of lightrychlost světla

go on: When the lights go on ...Když se rozsvítí světla...

should: Should I turn the light on?Mám rozsvítit?

sleeper: be a light sleepermít lehké spaní

through: He went/drove through a red light.Jel na červenou.

bodový: spot light(ing)bodové světlo

brzdový: brake lighttech. brzdové světlo

cigareta: light/have a cigarettezapálit/dát si cigaretu

červená: run/go through/jump a red light(pro)jet/nezastavit na červenou

denní: daylight, light of daydenní světlo

kov: heavy/light/precious/noble/rare metaltěžký/lehký/drahý/ušlechtilý/vzácný kov

lehký: light industrylehký průmysl

najevo: come out, transpire, come to light, emerge, náhle crop outvyjít najevo

nalehko: travel lightcestovat nalehko

návěst: light signalsvětelná návěst

optický: optical illusion, trick of the lightoptický klam

paprsek: ray of lightsvětelný paprsek

parkovací: BrE sidelights, AmE parking lightsparkovací světla

polární: aurora borealis/australis, northern/southern lightsseverní/jižní polární záře

pouliční: street lightingpouliční osvětlení

projet: run/jump the red light, go/drive through red lights, jump the lightsprojet na červenou

průmysl: light industrylehký průmysl

rozdělat: make/build a fire, zažehnout light/kindle a firerozdělat oheň

rozklad: dispersion of lightfyz. rozklad světla

rychlost: speed/velocity of light/soundrychlost světla/zvuku

signalizace: traffic lightsdopr. světelná signalizace semafor

strojírenství: light/heavy/general engineeringlehké/těžké/všeobecné strojírenství

střešní: auta sunroof, budovy roof light, skylight, vikýřové dormer (window), světlíkové fanlightstřešní okno

světelný: trick of the lightsvětelný klam

světlo: speed of light, light speedfyz. rychlost světla

světlý: pale beer, hl. nízkoalkoholické light beer, silné, kvašené alesvětlé pivo

šíření: speed of light propagationfyz. rychlost šíření světla

topný: (light) fuel oil(lehký) topný olej

váha: podceňovat underestimate sth, zlehčovat make light of sthbrát co na lehkou váhu

veřejný: street/public lightingveřejné osvětlení

vůz: sleeping car, sleeper, wagon-litspací vůz

záře: aurora, hovor. polar lightspolární záře

závěsný: pendant (light)závěsné světlo/svítidlo

znečištění: light pollution, photopollutionsvětelné znečištění

oheň: Have you got a light?hovor. Nemáš oheň?

pozhasínat: The lights went out.Světla pozhasínala.

práce: light/hard worklehká/těžká práce

rozsvítit: Switch the lights on.Rozsviť.

semafor: Turn right at the third (traffic) lights.Na třetích semaforech odbočte doleva.

slabý: poor lightslabé světlo

spánek: light sleeplehký spánek

svíčka: light/put out a candlezapálit/zhasnout svíčku

vnést: It could shed light on the situation.Mohlo by to do situace vnést trochu světla.

zaclonit: He shaded his eyes from the light.Zaclonil si oči před světlem.

zapálit: Can you give me a light?Můžete mi zapálit?

zapršet: There was a little/light/shower of rain.Trošku zapršelo.

zelená: The lights are green.Svítí zelená.

zelený: light/dark/deep greensvětle/tmavě/temně zelený

zhasnout: The lights went out.Světla zhasla.

nenechavý: hovor. be light-fingered, have sticky-fingersmít nenechavé prsty, být nenechavý

pírko, pérko: (as) light as a featherlehký jako pírko

povrch: surface, come out, be brought to lightvyplout na povrch zpráva ap.

spatřit: come into existence, first see the light (of day), objevit se appearspatřit světlo světa