Hlavní obsah

pozornost

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (soustředěnost) attention(ostražitost) alertness, vigilancevěnovat pozornost čemupay attention to sth, (zaměřit se) focus on sthupoutat čí pozornostcatch sb's attentionodvést čí pozornostdistract sb's attention, distract sb
  2. (zvýšený zájem) attentionbýt ve středu pozornostibe in the spotlightzaměřit pozornost na cofocus on sth, aim one's attention to sth, zero in on sth/sbpřitahovat pozornostattract attention
  3. (všímavost) attentiveness(zdvořilost) courtesy(ohleduplnost) thoughtfulness
  4. (dárek) present, gift(drobná) little something

Vyskytuje se v

odpoutat: odpoutat čí pozornostdivert/distract sb's attention

poutat: poutat čí pozornostattract sb's attention

rozptýlit: rozptýlit čí pozornostdistract sb, divert sb's attention

soustředit: soustředit (svou) pozornost na cofocus one's attention on sth

uniknout: uniknout čí pozornostiescape sb's notice, pass unnoticed

upoutat: upoutat čí pozornostcapture/catch/grab/attract sb's attention

věnovat: věnovat pozornost čemupay attention to sth, být opatrný pay heed to sth

obrátit: obrátit svoji pozornost na koho/coturn one's attention to sb/sth

odvést: Odvedlo to moji pozornost.It took my attention away/distracted me.

přitahovat: přitahovat čím pozornostattract sb's attention

udržet: udržet čí pozornosthold sb's attention

zaměřit: zaměřit (svou) pozornost na koho/coturn one's attention to sb/sth, concentrate on sb/sth

pozornost: věnovat pozornost čemupay attention to sth, zaměřit se focus on sth