Hlavní obsah

uniknout

Dokonavé sloveso

  1. (uprchnout) escape(dostat se pryč) get away(uprchnout) break looseform. flee
  2. (ujít ap.) escape(kapalina, plyn) leak(vytéct) run outNějak mi unikla pointa.I somehow missed the point.Uniklo mi něco?Have I missed anything?uniknout čí pozornostiescape sb's notice, pass unnoticed
  3. (nezískat)komu uniklo co nezískalsb lost, missed, failed to obtain sth

Vyskytuje se v

vlásek: uniknout o vlásekescape by a hair's-breadth, have a narrow escape

hair's breadth: come within a hair's breadth of doing sthjen těsně se vyhnout/uniknout kdo/co komu/čemu

unnoticed: pass unnoticeduniknout pozornosti, zůstat nepovšimnutý

unpunished: go unpunishedzůstat nepotrestaný, uniknout/vyváznout bez trestu

will: A snake will not bite you if it can escape.Had tě neuštkne, pokud může uniknout.