Hlavní obsah

uniknout

Dokonavé sloveso

  1. (uprchnout) escape(dostat se pryč) get away(uprchnout) break looseform. flee
  2. (ujít ap.) escape(kapalina, plyn) leak(vytéct) run outNějak mi unikla pointa.I somehow missed the point.Uniklo mi něco?Have I missed anything?uniknout čí pozornostiescape sb's notice, pass unnoticed
  3. (nezískat)komu uniklo co nezískalsb lost, missed, failed to obtain sth

Vyskytuje se v

vlásek: uniknout o vlásekescape by a hair's-breadth, have a narrow escape

clear: uvolnit se, uniknout, být uvolněn hráč, pronásledovaný ap.get clear

hair's breadth: jen těsně se vyhnout/uniknout kdo/co komu/čemu, málem/téměř udělat co hl. co mohlo mít špatné důsledkycome within a hair's breadth of doing sth

unnoticed: uniknout pozornosti, zůstat nepovšimnutý, projít bez povšimnutípass unnoticed

unpunished: zůstat nepotrestaný, uniknout/vyváznout bez trestugo unpunished

will: Had tě neuštkne, pokud může uniknout.A snake will not bite you if it can escape.

uniknout: uniknout čí pozornostiescape sb's notice, pass unnoticed