Hlavní obsah

escape [ɪˈskeɪp or əˈskeɪp]

Podstatné jméno

  1. útěk, uprchnutí, únik z vězení ap.make one's escapeutéct, uprchnoutescape attemptpokus o útěkvýp. escape (the room) gameútěkovka hra
  2. vyváznutí z nebezpečí ap.

Přídavné jméno

Vyskytuje se v

narrow: narrow escapevyváznutí jen o vlásek

route: escape routeúniková cesta z obležení ap.

but: But for you, he would have escaped.Nebýt tebe, byl by utekl.

unscathed: escape unscathedvyváznout bez zranění, se zdravou kůží

whereby: a plan whereby he could escapeplán, pomocí něhož mohl uprchnout

will: A snake will not bite you if it can escape.Had tě neuštkne, pokud může uniknout.