Hlavní obsah

release [rɪˈliːs]

Sloveso

  1. sb/sth propustit, vypustit koho/co zvíře z klece, člověka z vězení ap.
  2. sb from sth form. zprostit, zbavit koho čeho, osvobodit koho od čeho závazku, úkolu ap.
  3. osf uvolnit se ze sevření, vymanit se
  4. sth dát průchod čemu o pocitech, schopnostech ap.
  5. sth zveřejnit, vydat co zprávu, dokument ap.
  6. sb/sth form. pustit koho/co ruku ap.
  7. sth uvolnit, povolit co brzdu, záklopku ap.release the triggerstisknout spoušť
  8. sth práv. vzdát se čeho nároku
  9. sth vypouštět, uvolňovat co plyn ap.
  10. sth vydat co desku, CD ap., dát do distribuce, uvést (do kin) co film

Vyskytuje se v

delayed action: delayed-action (release)samospoušť fotoaparátu ap., zpožďovač

bail: release/free sb on bailpropustit koho na kauci

brake: release the hand brakeuvolnit ruční brzdu

clutch: release/engage the clutchuvolnit spojku

conditional: conditional releasepodmínečné propuštění

handbrake: apply/release the handbrakezatáhnout/povolit ruční brzdu

licence: práv. release on licencepropuštění na podmínku

release: release the triggerstisknout spoušť

safety belt: release/unbuckle the safety beltodepnout bezpečnostní pás

shutter: shutter release buttonspoušť (závěrky) fotoaparátu

hospital: be released/discharged from hospitalbýt propuštěn z nemocnice

kauce: release sb on bailpropustit koho na kauci

podmínečný: před vypršením trestu parole, s dozorem i po vypršení trestu conditional releasepodmínečné propuštění

povolit: release the clutchpovolit spojku

prohlášení: press releasetiskové prohlášení

pustit: release the clutchpustit spojku v autě

stisknout: zbraně pull the trigger, fotoaparátu press the shutter releasestisknout spoušť

svoboda: set sb free, release sbpustit koho na svobodu

zpráva: press releasetisková zpráva

spoušť: pull the trigger, při focení press the shutter releasestisknout spoušť