Hlavní obsah

release [rɪˈliːs]

Sloveso

  1. sb/sth propustit, vypustit koho/co zvíře z klece, člověka z vězení ap.
  2. sb from sth form. zprostit, zbavit koho čeho, osvobodit koho od čeho závazku, úkolu ap.
  3. osf uvolnit se ze sevření, vymanit se
  4. sth dát průchod čemu o pocitech, schopnostech ap.
  5. sth zveřejnit, vydat co zprávu, dokument ap.
  6. sb/sth form. pustit koho/co ruku ap.
  7. sth uvolnit, povolit co brzdu, záklopku ap.release the triggeruvolnit spoušť
  8. sth práv. vzdát se čeho nároku
  9. sth vypouštět, uvolňovat co plyn ap.
  10. sth vydat co desku, CD ap., dát do distribuce, uvést (do kin) co film

Vyskytuje se v

delayed action: delayed-action (release)samospoušť fotoaparátu ap., zpožďovač

bail: release/free sb on bailpropustit koho na kauci

brake: release the hand brakeuvolnit ruční brzdu

clutch: release/engage the clutchuvolnit spojku

conditional: conditional releasepodmínečné propuštění

handbrake: apply/release the handbrakezatáhnout/povolit ruční brzdu

licence: práv. release on licencepropuštění na podmínku

safety belt: release/unbuckle the safety beltodepnout bezpečnostní pás

shutter: shutter release buttonspoušť (závěrky) fotoaparátu

hospital: be released/discharged from hospitalbýt propuštěn z nemocnice

recognizance: He was released on his own recognizance.Byl dočasně podmínečně propuštěn z vazby. do dalšího soudního jednání

kauce: propustit koho na kaucirelease sb on bail

podmínečný: podmínečné propuštěnípřed vypršením trestu parole, s dozorem i po vypršení trestu conditional release

povolit: povolit spojkurelease the clutch

prohlášení: tiskové prohlášenípress release

pustit: pustit spojku v autěrelease the clutch

stisknout: stisknout spoušťzbraně pull the trigger, fotoaparátu press the shutter release

svoboda: pustit koho na svoboduset sb free, release sb

zpráva: tisková zprávapro tisk press release, tiskem zveřejněná press report

spoušť: stisknout spoušťpull the trigger, při focení press the shutter release