Hlavní obsah

free [friː]

Přídavné jménofreer, freest

  1. bezplatný, zadarmo, zdarmaekon. free deliverybezplatné dodáníekon. free on board/rail/truckvyplaceně na palubu/vagón/nákladní auto prodejce hradí všechny náklady až do okamžiku naložení zboží
  2. volný, svobodný, neomezený volby, trh ap.ekon. free economyekonomika volného trhuekon. free entryvolný vstup, celní prohláška ke zboží nepodléhajícímu clufree diverpotápěč bez dýchacího přístrojebreak freeosvobodit se, vymanit se
  3. of/from sth oproštěný, osvobozený od čeho, zbavený, prostý čeho strachu, nežádoucího ap.
  4. -free bez čeho, neobsahující co přísady ap.alcohol-freebez alkoholutax-freeosvobozený od daně
  5. mající čas/volno v danou dobu ap.Are you free this evening?Máš dnes večer čas?

Vyskytuje se v

charge: free of chargezdarma, bez poplatku, gratis

free: -freebez čeho, neobsahující co přísady ap.

rein: give (a) free rein to sb/sthdát volnou ruku komu, nijak neomezovat koho/co jednání lidí

wrench: wrench osf free(out) of/from sth vytrhnout se, vyškubnout se z čeho

additive: additive-freebez přísad

admission: free admissionvstup zdarma

bail: release/free sb on bailpropustit koho na kauci

barrier: barrier-freebezbariérový výtah ap.

caffeine: caffeine-freebez kofeinu

climber: free climbervolnolezec

climbing: free climbingvolné lezení

commercial: commercial freebez reklamy vysílání ap.

competition: free/unfair competitionvolná/nekalá soutěž

electron: free electronvolný elektron

entry: free entryvstup zdarma

free market: ekon. free-market economyhospodářství volného trhu

gluten: gluten-freebezlepkový

immersion: sport. free immersionvolný ponor

indirect: sport. indirect free kicknepřímý volný kop

kick: sport. free kickvolný kop

lint: lint-freenežmolkující, žmolky netvořící látka ap.

maintenance: maintenance freebezúdržbový

make-up: make-up freebez makeupu nenalíčená

pass: free rail passrežijní jízdenka na vlak

phosphate: phosphate freebezfosfátový

problem: problem-freebezproblémový

rust: rust-freenerezavý, nezrezivělý, bez rzi

set: set sb freeosvobodit, vysvobodit koho

shipping: free shippingdoručení zdarma

silicone: silicone-freebez silikonu

smoke: smoke-freenekuřácký, nezakouřený

taint: free from taintbez poskvrny, nezkažený, bez úhony, bez vad

ticket: free ticketvstupenka zdarma, volná vstupenka

trade: free trade zonezóna volného obchodu

transit: free transitvolný průjezd

translation: free translationvolný překlad

will: do sth of one's own (free) will(u)dělat co z vlastní vůle

wriggle: wriggle free of the ropesvyprostit se z provazů

zone: ekon. free trade zonezóna volného obchodu

everyone: Everyone needs some free time.Všichni potřebují nějaký volný čas.

scot-free: He got away scot-free.Vyvázl bez potrestání.

while: The first service is free, while the second costs $25.První služba je zadarmo, kdežto druhá stojí 25 dolarů.

bez, beze: decaffeinated, caffein-freebez kofeinu káva

clo: duty freeosvobozený od cla

čas: spare/free/AmE leisure timevolný čas

černý: fare dodger, skrytý na palubě lodi ap. stowaway, kdo se přiživuje free riderčerný pasažér

kofein: decaffeinated, caffeine-free, hovor. decafbez kofeinu

lezení: free climbingsport. volné lezení

neslaný: salt-free dietneslaná dieta omezující příjem soli

osvobozený: exempt from tax, tax-exempt, příjem, zboží ap. free of tax, tax-freeekon. osvobozený od daně

poskvrna: untainted, unsullied, unblemished, free from taintbez poskvrny morální

potápění: free-divingvolné potápění

přímý: direct free kicksport. přímý volný kop

přístup: have free access to sthmít volný přístup k čemu

styl: free stylevolný styl

svoboda: be free/at liberty, po útěku be at largebýt na svobodě

svobodný: free electionspolit. svobodné volby

svobodomyslný: free-thinker, kdo nepodléhá dogmatům latitudinariansvobodomyslný člověk

trestný: free kicksport. trestný kop

verš: free verse, vers librelit. volný verš

volnost: have a free hand in sthmít volnost v čem

volný: free marketekon. volný trh

vstup: admission free, free entry/admissionvstup volný/zdarma

být: Are there any free chairs?Jsou nějaké volné židle?

klidně: Feel free to come.Klidně přijď(te).

místo: Is this seat free?Je to místo volné?

mít: Are you free tomorrow?Máš zítra volno?

obsadit: This seat is occupied/taken/not free.Tohle místo je obsazeno.

přísada: additive-free, no additivesbez přísad

pustit: set sb freepustit koho na svobodu

break: break free of sthosvobodit se, odpoutat se od čeho, uvolnit se z čeho

volba: be free to choosemít možnost volby

volno: Are you free now?Máš teď volno?

hrabat: There is no such thing as a free lunch.Zadarmo ani kuře nehrabe.

pán: be one's own man/master, be a free agent, be master in one's own housebýt svým vlastním pánem

zadarmo, zdarma: I wouldn't take it for free., BrE též I wouldn't give it houseroom.To bych nechtěl ani zadarmo.