Hlavní obsah

free [friː]

Přídavné jménofreer, freest

  1. bezplatný, zadarmo, zdarmaekon. free deliverybezplatné dodáníekon. free on board/rail/truckvyplaceně na palubu/vagón/nákladní auto prodejce hradí všechny náklady až do okamžiku naložení zboží
  2. volný, svobodný, neomezený volby, trh ap.He cut the dog free.Odřízl psa. uvázaného ap.ekon. free economyekonomika volného trhuekon. free entryvolný vstup, celní prohláška ke zboží nepodléhajícímu clufree diverpotápěč bez dýchacího přístrojefree playvůle pohybu mechanické součástky, přen. volnost, svoboda míra svobody jednání ap.leave sb free to do sthdát komu volnost/volnou ruku v čembreak free, get freeosvobodit se, přen. vymanit se
  3. of/from sth oproštěný, osvobozený od čeho, zbavený, prostý čeho strachu, nežádoucího ap.
  4. -free bez čeho, neobsahující co přísady ap.alcohol-freebez alkoholutax-freeosvobozený od daně
  5. mající čas/volno v danou dobu ap.Are you free this evening?Máš dnes večer čas?

Vyskytuje se v

break: break free of sthosvobodit se, odpoutat se od čeho, uvolnit se z čeho

charge: free of chargezdarma, bez poplatku, gratis

rein: give (a) free rein to sb/sthdát volnou ruku komu, nijak neomezovat koho/co jednání lidí

wrench: wrench osf free(out) of/from sth vytrhnout se, vyškubnout se z čeho

additive: additive-freebez přísad

admission: free admissionvstup zdarma

bail: release/free sb on bailpropustit koho na kauci

barrier: barrier-freebezbariérový výtah ap.

caffeine: caffeine-freebez kofeinu

climber: free climbervolnolezec

climbing: free climbingvolné lezení

commercial: commercial freebez reklamy vysílání ap.

competition: free/unfair competitionvolná/nekalá soutěž

electron: free electronvolný elektron

entry: free entryvstup zdarma

free kick: take a free kickzahrát volný kop

free market: ekon. free-market economyhospodářství volného trhu

gluten: gluten-freebezlepkový

immersion: sport. free immersionvolný ponor

indirect: sport. indirect free kicknepřímý volný kop

kick: sport. free kickvolný kop

lint: lint-freenežmolkující, žmolky netvořící látka ap.

maintenance: maintenance freebezúdržbový

make-up: make-up freebez makeupu nenalíčená

pass: free rail passrežijní jízdenka na vlak

phosphate: phosphate freebezfosfátový

problem: problem-freebezproblémový

range: free rangevolný výběh pro dobytek ap.

rust: rust-freenerezavý, nezrezivělý, bez rzi

set: set sb freeosvobodit, vysvobodit koho

shipping: free shippingdoručení zdarma

silicone: silicone-freebez silikonu

smoke: smoke-freenekuřácký, nezakouřený

taint: free from taintbez poskvrny, nezkažený, bez úhony, bez vad

ticket: free ticketvstupenka zdarma, volná vstupenka

trade: free trade zonezóna volného obchodu

transit: free transitvolný průjezd

translation: free translationvolný překlad

will: do sth of one's own (free) will(u)dělat co z vlastní vůle

wriggle: wriggle free of the ropesvyprostit se z provazů

zone: ekon. free trade zonezóna volného obchodu

everyone: Everyone needs some free time.Všichni potřebují nějaký volný čas.

scot-free: He got away scot-free.Vyvázl bez potrestání.

while: The first service is free, while the second costs $25.První služba je zadarmo, kdežto druhá stojí 25 dolarů.

bez, beze: bez kofeinu kávadecaffeinated, caffein-free

bez, beze: bez poplatkufree of charge, dálnice ap. toll-free, zdarma for free

clo: osvobozený od claduty free

čas: volný časspare/free/AmE leisure time

černý: černý pasažérfare dodger, skrytý na palubě lodi ap. stowaway, kdo se přiživuje free rider

kofein: bez kofeinudecaffeinated, caffeine-free, hovor. decaf

lezení: sport. volné lezenífree climbing

neslaný: neslaná dieta omezující příjem solisalt-free diet

osvobozený: ekon. osvobozený od daněexempt from tax, tax-exempt, příjem, zboží ap. free of tax, tax-free

poskvrna: bez poskvrny morálníuntainted, unsullied, unblemished, free from taint

potápění: volné potápěnífree-diving

přímý: sport. přímý volný kopdirect free kick

přístup: mít volný přístup k čemuhave free access to sth

styl: volný stylfree style

svoboda: být na svoboděbe free/at liberty, po útěku be at large

svoboda: pustit koho na svoboduset sb free, release sb

svobodný: polit. svobodné volbyfree elections

svobodomyslný: svobodomyslný člověkfree-thinker

trestný: sport. trestný kopfree kick

verš: lit. volný veršfree verse, vers libre

volnost: mít volnost v čemhave a free hand in sth

volný: ekon. volný trhfree market

volný: fyz. volný pádfree fall

volný: lit. volný veršfree verse, vers libre

volný: sport. volná jízda v krasobruslení ap.free skating

volný: sport. přímý volný kop v kopanédirect free kick

volný: ve (svém) volném časein one's spare/free time, mimo pracovní dobu ap. BrE in/AmE on one's own time

volný: fyz. volný elektronfree electron

volný: vstup volný bez vstupnéhofree admission/entrance, admission free

volný: volná vstupenkafree/complimentary ticket

vstup: vstup volný/zdarmaadmission free, free entry/admission

být: Jsou nějaké volné židle?Are there any free chairs?

čas: Máš dnes večer čas?Are you free tonight?

klidně: Klidně přijď(te).Feel free to come.

místo: Je to místo volné?Is this seat free?

mít: Máš zítra volno?Are you free tomorrow?

obsadit: Tohle místo je obsazeno.This seat is occupied/taken/not free.

přísada: bez přísadadditive-free, no additives

pustit: pustit koho na svoboduset sb free

svobodný: svobodný občanfree citizen

svobodný: svobodná volbafree choice

volba: mít možnost volbybe free to choose

volno: Máš teď volno?Are you free now?

volno: Je zde volno?Is this seat free?

volný: volný přístup k čemufree access to sth

volný: Je tohle místo volné? k sezeníIs this seat free?