Hlavní obsah

everyone [ˈevrɪˌwʌn or -wən]

Vyskytuje se v

až na: everyone but youvšichni až na tebe

kromě: everyone but for youvšichni kromě tebe

lidé: Hi, everyone!, Hi, guys!Ahoj/Čau lidi!

platit: That goes for everyone!To platí pro všechny!

pozdravovat: John says hi to everyone., John asked me to give his regards to everyone.John vás všechny pozdravuje.

šokovat: Everyone was shocked by it.Všechny to šokovalo.

vystačit: There won't be enough for everyone.Nevystačí to pro všechny.

everyone: Everyone needs some free time.Všichni potřebují nějaký volný čas.