Hlavní obsah

everyone [ˈevrɪˌwʌn or -wən]

Vyskytuje se v

až na: všichni až na tebeeveryone but you

kromě: všichni kromě tebeeveryone but for you

lidé: Ahoj/Čau lidi!Hi, everyone!, Hi, guys!

platit: To platí pro všechny!That goes for everyone!

pozdravovat: John vás všechny pozdravuje.John says hi to everyone.

šokovat: Všechny to šokovalo.Everyone was shocked by it.

vystačit: Nevystačí to pro všechny.There won't be enough for everyone.