Hlavní obsah

platit

Nedokonavé sloveso

  1. (dávat peníze) komu za co pay sb for sth(provést platbu) make a paymentPlatím! na číšníkaThe BrE bill/AmE check please.Platím já! v hospodě ap.I'm buying!, It's my treat!platit hotověpay (in) cashplatit šekempay by cheque
  2. (vyplácet odměnu) komu za co pay(odměňovat) remunerate sb for sth
  3. (být v platnosti) be valid, hold (good), run(zákon) be in force(rozhodnutí) stand(o teorii) hold truePlatí! ujednánoIt's a deal!, Agreed.
  4. přen.(pykat) za co pay (dearly) for sth
  5. (být považován) za koho/co be regarded as sb/sth, be considered to be, pass for sb/sth
  6. (být určen) pro koho, komu go for sb/sth(týkat se) apply to sb(výrok ap.) be true of/for sb/sthTo platí pro všechny!That goes for everyone!

Vyskytuje se v

hotovost: platit v hotovostipay (in) cash

naturálie: platit v naturáliíchpay in kind

převod: platit (bankovním) převodempay by credit/AmE wire/hl. do zahraničí bank transfer

zálohově: platit co zálohověpay sth on account, předem pay sth in advance

karta: (za)platit kartoupay by (credit) card

karta: Platíte hotově nebo kartou?Cash or credit (card)?

pokladna: platí se u pokladnypay at the cash desk

předem: (za)platit předempay in advance

mourovatý: hovor. platit jako mourovatýpay through the nose

bear: bear the cost of sthnést náklady čeho, (za)platit co

carriage: carriage paidvyplaceně, dopravné placeno

exception: sb/sth is no exceptionkoho/co nevyjímaje, to platí i o kom/čem

hold: hold goodplatit, být platný zákon, smlouva ap.

pay: pay by instalmentsplatit ve splátkách

recall: (valid) until recalled(platí) až do odvolání

apply: That applies to you as well.To platí i pro tebe.

bill: BrE The bill please.Platím., Zaplatím. v restauraci ap.

cash: Are you going to pay cash?Budete platit hotově?

check: The check please!Platím! v restauraci ap.

count: Your vote didn't count.Tvůj hlas neplatil.

deal: It's a deal!Domluveno!, Platí!

go for: The same goes for you.Pro tebe to platí taky.

date: It's a date (then)!Tak platí/jsme domluveni! na schůzku ap.