Hlavní obsah

platit

Nedokonavé sloveso

  1. (dávat peníze) komu za co pay sb for sth(provést platbu) make a paymentPlatím! na číšníkaThe BrE bill/AmE check please.Platím já! v hospodě ap.I'm buying!, It's my treat!platit hotověpay (in) cashplatit šekempay by cheque
  2. (vyplácet odměnu) komu za co pay(odměňovat) remunerate sb for sth
  3. (být v platnosti) be valid, hold (good), run(zákon) be in force(rozhodnutí) stand(o teorii) hold truePlatí! ujednánoIt's a deal!, Agreed.
  4. přen.(pykat) za co pay (dearly) for sth
  5. (být považován) za koho/co be regarded as sb/sth, be considered to be, pass for sb/sth
  6. (být určen) pro koho, komu go for sb/sth(týkat se) apply to sb(výrok ap.) be true of/for sb/sthTo platí pro všechny!That goes for everyone!

Vyskytuje se v

hotovost: platit v hotovostipay (in) cash

naturálie: platit v naturáliíchpay in kind

převod: platit (bankovním) převodempay by credit/AmE wire/hl. do zahraničí bank transfer

zálohově: platit co zálohověpay sth on account, předem pay sth in advance

karta: (za)platit kartoupay by (credit) card

pokladna: platí se u pokladnypay at the cash desk

předem: (za)platit předempay in advance

mourovatý: hovor. platit jako mourovatýpay through the nose

bear: nést náklady čeho, (za)platit cobear the cost of sth

carriage: vyplaceně, dopravné placenocarriage paid

exception: koho/co nevyjímaje, to platí i o kom/čemsb/sth is no exception

hold: platit, být platný zákon, smlouva ap.hold good

pay: platit ve splátkáchpay by instalments

recall: (platí) až do odvolání(valid) until recalled

apply: To platí i pro tebe.That applies to you as well.

bill: Platím., Zaplatím. v restauraci ap.BrE The bill please.

cash: Budete platit hotově?Are you going to pay cash?

check: Platím! v restauraci ap.The check please!

count: Tvůj hlas neplatil.Your vote didn't count.

deal: Domluveno!, Platí!It's a deal!

go for: Pro tebe to platí taky.The same goes for you.

date: Tak platí/jsme domluveni! na schůzku ap.It's a date (then)!

platit: platit hotověpay (in) cash