Hlavní obsah

check [tʃek]

Sloveso

  1. sth (pr)ověřit, (z)kontrolovat, (pro)zkoumat co dokument ap.Check the text for errors.Zkontrolujte, zda nejsou v textu chyby.check sth with sbporadit se o čem s kým, ověřit si co u koho
  2. sth AmE odškrtnout, zaškrtnout, zatrhnout co položku na seznamu, okénko ap.check boxzaškrtávací okénko, výp. zatržítkoBrE= tick
  3. sth zastavit, zarazit, zadržet co šíření, útočníka ap.check osfzarazit se v půli věty ap.
  4. check (in) sth předat k odbavení, odbavit co zavazadla na letišti před nástupem

Vyskytuje se v

check: sth předat k odbavení, odbavit co zavazadla na letišti před nástupemcheck (in)

check in: zapsat koho na recepci hotelu, odbavit koho před odletemcheck sb in

giro: poukázka na podporu v nezaměstnanosti/nemocenské dávkygiro (cheque)

rain check: on sth nechat co na jindy pozvání ap.take a rain check

bad: nekrytý/neproplatitelný/neplatný šekbad cheque

bank: bankovní šekekon. bank cheque

box: zaškrtávací okénko, výp. zatržítkocheck box

cash: nechat si proplatit šekcash a cheque

certify: bankou ověřený šekcertified cheque

checked: veterinárně vyšetřenývet checked

check-in: místo odbavení, odbavovací přepážka na letišticheck-in (counter)

cheque: cestovní šektraveller's cheque

dental: zubní kaz/ošetření/prohlídkadental caries/treatment/check-up

disability: šek na dávku pro invalidní důchodce, přen. invalidní důchodAmE disability check

dishonour: nepřijatý šek odmítnutý při předloženídishonoured cheque

inventory: inventura, kontrola zásobinventory check

negotiable: převoditelný šeknegotiable cheque

roadside: silniční kontrolaroadside check

security: bezpečnostní kontrola při vstupu ap.security check

smog: kontrola emisí vozidlasmog check/test

uncovered: nekrytý šekuncovered cheque

běžný: ekon. běžný účetcurrent account, AmE checking account

kontrolní: kontrolní útržek lístku ap.check stub, též šeku, stvrzenky ap. counterfoil

nekrytý: nekrytý šekbad/dud check/cheque

odbavovací: odbavovací přepážka letištní ap.check-in counter

platit: platit šekempay by cheque

pojistný: pojistný ventilsafety valve, zpětný check valve

přepážka: odbavovací přepážkacheck-in counter

příjem: příjem zavazadel na nádraží ap.baggage check-in

řad: ekon. šek na řadcheque to order, order check

účet: běžný účetcurrent/AmE checking account

útržek: kontrolní útržekcheck stub, counterfoil

zarážka: dveřní zarážkadoorstop, door-check, door-catch

zaregistrovat: zaregistrovat sedo registru register, při příchodu ap. check in

zdravotní: zdravotní prohlídkamedical examination, health check, check-up

ověřit: ověřit si, zda...check whether ...

podívat se: Podívej se jestli to drží.Check if it holds.

prezence: zjišťovat prezencivyvoláváním call the roll, check the attendance

prověřit: Prověřil jsi ty informace?Have you checked the information?

přezkoušet: přezkoušet brzdycheck/test the brakes

registrovat: registrovat se v hotelucheck in

slíbit: Slíbil, že to auto zkontroluje.He promised to check the car.

šach: dát komu šachcheck sb

vystavit: ekon. vystavit komu šekdraw/make out/write out a cheque to sb

zaplatit: Zaplatím! v restauraci(Can I have) the bill/AmE check please?

zastavit: zastavit šíření čehostop/check/curb the spread of sth

zběžný: zběžná kontrolacursory/brief check

blank cheque: dát komu volnou rukugive sb a blank cheque