Hlavní obsah

control [kənˈtrəʊl]

Podstatné jméno

  1. over/of sth (nad)vláda, kontrola nad čím, řízení čeho organizace ap.birth control pillantikoncepční pilulkagovernment controlstátní dozorwater pollution controlochrana vod(ních zdrojů)
  2. of sth ovládání čeho stroje ap.remote controldálkové ovládáníhave control of sb/sthovládat koho/co
  3. control of osf sebeovládání, ovládání se
  4. regulace vývoje ap.ekon. price controlcenová regulace
  5. ovladač, ovládání k zařízení, řízenítech. control leverřídící pákacontrol roomřídící místnost, velín

Vyskytuje se v

control: control of osfsebeovládání, ovládání se

immigration: immigration (control)imigrační kontrola na letišti, hranici ap.

bring: bring sth under controldostat co pod kontrolu, podmanit (si) co

-controlled: výp. computer-controlledpočítačem řízený

cruise: cruise controltempomat pro stálou rychlost jízdy

device: (remote) control device(dálkové) ovládání ovládací zařízení

exercise: exercise control over sthovládat co

gain: gain control over sthzískat kontrolu nad čím, ovládnout co

inventory: inventory controlřízení zásob udržování žádoucího stavu

microprocessor: microprocessor controlledřízený mikroprocesorem

money supply: money supply controlřízení peněžní zásoby

owner: owner-controlledřízený vlastníky

passport: passport controlpasová kontrola

pest: pest controlboj proti škůdcům, hubení škůdců

pitch: let. pitch controlovládání náběhu letadla

planning: planning controlřízení plánování

purse strings: hold/control the purse stringsdržet kasu, vést (rodinnou) pokladnu řídit finance

respiration: controlled respirationdýchání s pomocí dýchacího přístroje při operaci ap.

self-controlled: be self-controlledumět se ovládat

take: take control/powerpřevzít kontrolu/moc

under: be under controlbýt pod kontrolou

vermin: vermin controlhubení škůdců

volume: volume controlovládání hlasitosti tlačítko, kolečko ap.

beyond: It was beyond our control.Bylo to mimo naši kontrolu.

dálkově: remote-controlled, remote operateddálkově ovládaný

dálkový: remote controldálkové ovládání

kontrola: passport controlpasová kontrola

kontrolní: test question, na detektoru lži ap. též control question, k zopakování revision questionkontrolní otázka

letištní: air-traffic control towerletištní věž řídicí

ovládání: remote controldálkové ovládání

ovládat se: lose one's self-control, forget osf, ztratit nervy lose one's temper, hovor. flip one's lid/toppřestat se ovládat

pasový: Passport Controlpasová kontrola

pult: control panelovládací pult

ruční: manual controlruční ovládání

řízení: traffic controldopr. řízení dopravního provozu

ventil: control/safety valveregulační/pojistný ventil

věž: control towerlet. řídící věž

získat: gain control over sthzískat kontrolu nad čím

ovládnout se: He has no self-control.Neumí se ovládnout.

regulace: rent control/regulation(státní) regulace nájemného

škůdce: pest/vermin controlhubení škůdců

vymknout se: get/be out of control, nevyjít ap. go/awry adriftvymknout se kontrole

zmocnit se: seize control of the territoryzmocnit se vlády nad oblastí

kasa: hold/control the purse stringsdržet kasu

přerůst: become too much for sb to handle, být mimo kontrolu get out of hand, be beyond sb's controlpřerůst komu přes hlavu

didaktický: teaching aidsdidaktické pomůcky

napomáhat: aid and abetpráv. napomáhat při trestném činu

podpora: in aid/support of sth, for the support of sbna podporu čeho

pomoc: give sb first aidposkytnout komu první pomoc

pomůcka: teaching aidsučební pomůcky

potravinový: food aidpotravinová pomoc

pracovní: work aidspracovní pomůcky

první: give sb first aidposkytnout komu první pomoc

příruční: first-aid kitpříruční lékárnička

čest: I'd be honoured.Bylo by mi ctí.

mluvit: I'd like to talk to, Could I speak to ...Rád bych mluvil s ...

poskytnout: give first aid to sbposkytnout první pomoc komu

rád: I'd like to ...Rád bych...

rezervovat: I'd like to book a table.Rád bych (si) rezervoval stůl.

spíš: I'd rather have tea.Spíš bych si dal čaj.

vědět: I'd like to know ...., zda ap. I wonder ...Rád bych věděl ...

vybrat: I'd like to withdraw/make a withdrawal.Chtěl bych vybrat.

vzkaz: I'd like to leave a message for her.Chtěl bych jí nechat vzkaz.

zdůraznit: I'd like to emphasize that ...Rád bych zdůraznil, že ...

zrušit: I'd like to cancel a reservation.Chtěl bych zrušit rezervaci.

abet: práv. aiding and abetting sbnapomáhání trestnému činu komu, spolupachatelství

aid: food aidpotravinová pomoc

-aided: computer-aidedprováděný za pomoci počítače

computer: computer-aidedvytvořený za pomoci počítače

first aid: give sb first aidposkytnout komu první pomoc

food: food aidpotravinová pomoc

grant: grant legal aidposkytnout právní pomoc

kit: first-aid kit(příruční) lékárnička

navigational: navigational aids/instrumentsnavigační pomůcky/přístroje

visual: visual aidsnázorné pomůcky k výuce ap.

worker: aid workerpracovník mezinárodní pomoci v oblasti války ap.

do: I'd like to do maths at university.Rád bych se na univerzitě věnoval matematice.

get: They had to get aid to where it was most needed.Museli dostat pomoc tam, kde jí bylo nejvíc třeba.

I'd: I'd rather not do that.Raději bych to nedělal.

meet: I'd like you to meet my wife ...Rád bych vám představil svoji ženu...

give: I'd give anythingdal bych (za to) cokoliv

rather: I would/I'd ratherraději bych co