Hlavní obsah

exercise [ˈeksəˌsaɪz]

Vyskytuje se v

warm-down: warm-down (exercise)cvičení na vydýchání, zklidňující cvičení po fyzické zátěži

bout: one bout of exercise a weekjedno nárazové cvičení týdně

caution: exercise cautiondávat (si) pozor, být opatrný

demonstration: demonstration exerciseukázkové cvičení

influence: exercise one's influenceuplatňovat svůj vliv

mat: exercise matpodložka na cvičení

moderation: exercise/show moderationpostupovat s rozumem/umírněně/s rozvahou

power: exercise power over sthuplatňovat moc, ovládat co

right: exercise one's rightsuplatňovat svá práva

self-restraint: exercise self-restraintbýt zdrženlivější/zdrženlivý, hovor. krotit se, ovládat se

veto: exercise the (power of) vetouplatnit právo veta

may: Exercising may be boring but ...Možná, že cvičení je nudné, ale ...

the: the best exercisenejlepší cvičení

cvičení: fitness exercisekondiční cvičení

dechový: breathing exercisesdechová cvičení

sestava: compulsory exercisessport. povinná sestava

zdravotní: health exerciseszdravotní cvičení

pravidelně: take regular exercisepravidelně cvičit

přeskočit: Skip this exercise.Tohle cvičení přeskoč.

rozcvička: morning exerciseranní rozcvička

zapsat: write sth down in the exercise bookzapsat (si) co do sešitu

ležet: trápit ap. be on sb's mind, vrtat hlavou exercise sb's mindležet v hlavě komu

exercise: exercisesvojenské cvičení, manévry