Hlavní obsah

influence [ˈɪnflʊəns]

Podstatné jméno

  • on/over sb/sth vliv na koho/co, ovlivňování čeho z pozice moci, účinekWhat were your influences?Co vás ovlivnilo? v mládí, kariéře ap.exert influence over sb/sthovlivňovat koho/coexercise one's influenceuplatňovat svůj vlivinfluence peddlingzneužívání vlivu politického ap.

Vyskytuje se v

harmful: have a harmful influence on sb/sthmít neblahý vliv na koho/co

alkohol: řízení pod vlivem alkoholudrunk(en) driving, drink-driving, driving under the influence (of alcohol)

řízení: řízení pod vlivem alkoholudrunk(en) driving, drink-driving, driving under the influence (of alcohol)

sféra: sféra zájmu/vlivusphere of interest/influence

rozhodný: rozhodný vlivdecisive influence

sílit: Jejich vliv sílí.Their influence grows stronger.

vliv: mít malý vliv na cohave little influence on sth

vliv: podléhat vlivu kohobe under sb's influence