Hlavní obsah

influence [ˈɪnflʊəns]

Podstatné jméno

  • on/over sb/sth vliv na koho/co, ovlivňování čeho z pozice moci, účinekWhat were your influences?Co vás ovlivnilo? v mládí, kariéře ap.exert influence over sb/sthovlivňovat koho/coexercise one's influenceuplatňovat svůj vlivinfluence peddlingzneužívání vlivu politického ap.

Vyskytuje se v

harmful: have a harmful influence on sb/sthmít neblahý vliv na koho/co

alkohol: drunk(en) driving, drink-driving, driving under the influence (of alcohol)řízení pod vlivem alkoholu

řízení: drunk(en) driving, drink-driving, driving under the influence (of alcohol)řízení pod vlivem alkoholu

sféra: sphere of interest/influencesféra zájmu/vlivu

rozhodný: decisive influencerozhodný vliv

sílit: Their influence grows stronger.Jejich vliv sílí.

vliv: have little influence on sthmít malý vliv na co

influence: exert influence over sb/sthovlivňovat koho/co