Hlavní obsah

sílit, řidč. sílet

Vyskytuje se v

nedostatek: nedostatek pracovních sillabour shortage

síla: vší silou, ze všech sil zabrat ap.with all one's might

snažit se: snažit se ze všech sildo one's best, give it one's best shot, spare no effort, někomu vyhovět lean over backwards

vrchol: na vrcholu silat the height of one's powers, in one's prime

všechen, všechna, všechno: ze všech sil, vší silouwith all one's might

nabrat: nabrat znovu silrecover one's strengths

nasazení: s nasazením všech (svých) silusing all one's strength

všichni, všechny, všechna: snažit se ze všech sildo one's best, do sth with all one's might

all-out: útok s nasazením všech silall-out attack

go out: snažit se ze všech silgo all out to do sth

main: všemi prostředky, ze všech silby main force

strong: sílit, zesílit se i vliv ap.grow stronger

try: snažit se ze všech siltry one's best

strength: nabírat na síle, sílitgain strength

momentum: nabírat na obrátkách/síle, dostávat spád, rozjíždět segain/gather momentum

sílit: Jejich vliv sílí.Their influence grows stronger.